Odd Stemsrud (fra venstre), Nina Solli og Nina Melsom mener kunnskapsgrunnlaget for innleiereglene er for dårlig. Foto: Grette/Christian Aarhus/Ole Berg-Rusten/NTB
Odd Stemsrud (fra venstre), Nina Solli og Nina Melsom mener kunnskapsgrunnlaget for innleiereglene er for dårlig. Foto: Grette/Christian Aarhus/Ole Berg-Rusten/NTB

Bemanningsbransjen, BNL og NHO er takknemlige for at Esa kommer på banen

Byggenæringens Landsforening (BNL) kritiserer måten regjeringen fremstilte byggenæringen på i deres svarbrev til overvåkingsorganet Esa. NHO har hele tiden ment at innleieforbudet er dårlig konsekvensutredet og rammer mange bedrifter uforholdsmessig.