Bellevue Brygge

Foto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASDaglig leder Fredrik Martinsen (t.v) og prosjektleder Jan Erling Grav i Ove Skår AS.Foto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund ASFoto: Stavlund AS
Bravida

Bravida

Bane NOR Eiendom er nå i ferd med å realisere en stor utbygging på Bellevue i Fredrikstad, like inntil Glommas bredder. Ove Skår AS har overlevert de første 116 leilighetene til byggherren, og nesten alle leilighetene er nå innflyttet av sine nye beboere.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Bolig

Størrelse: 14.400 kvadratmeter BRA

Byggherre: BNE Riverside AS (Bane NOR Eiendom)

Totalentreprenør: Ove Skår AS

Kontraktsum: 280 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: LOF arkitekter

Landskapsarkitekt: In Situ

Rådgivere: RIB, RIBfy: COWI l RIBr: Multiconsult l RIE: Råd- giverhuset l RIV rør: Structor l RIV vent: Østfold Enøk & Ventila- sjon l RIG: NGI l RIVA: Råde Graveservice l RIA: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Ingeniørfirmaet Big l Grunn- og utomhusarbeider: Råde Graveservice lRørlegger og utendørs VA: Assemblin l Ventilasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Elektro, lås og beslag: Bravida l Kalk- og sementpeling: SoilMG l Betongelementer og plattendekker: Elementsalg, Con-Form l Taktekking, radon, membran: Fagprosjekt l Stålarbeider: Byemark Stål l Brannisolering/-maling: Byggimpuls l Trapper og heisgroper: Element Sør lMaler- og flisarbeider: Bygg & Mal l Betongarbeider: Ove Skår l Fuging: S&S Fuging l Listverk: Treprodukter Øst lBlikkenslager: Krogseth l Vinduer: Lian Vinduer l Byggevarer: XL-Bygg Knatterudfjellet Trelast l Porter: Hörmann lYtterdører: Moss Glass & Fasade l Teglarbeider: Lars Aarum l Solskjerming: Kvint Blendex l Himlinger, innvendige glassfelt: Modulvegger l Gulvstøp: Oslo Epoxybelegg, Gulventreprenøren l Parkett: Parkettpartner l Leverandør fliser: Norfloor l Glasstak og balkongrekkverk: Nor-Construction l Kjøkken: Byggmakker Moss l Boder, postkasser, sykkelstativ: Ingeniør Larsson l Rekkverk: Jotne Ankers l Foliering, etasje- og hussskilt: BS Reklame l Heis: Starlift

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Planen til Bane NOR Eiendom er å bygge ut hele 400 leiligheter i området Bellevue i plankebyen. Det populære området ligger helt inntil Glomma, og med gangavstand til sentrum, sentrale kollektivknutepunkter og populære rekreasjonsområder, og ikke minst med både utsikt og nærhet til Gamlebyen, er dette blitt et populært prosjekt. Det er bare noe få leiligheter igjen som ikke er solgt i første byggetrinn, og uteområdet er allerede opparbeidet og de fleste leilighetene er tatt i bruk.

Det første byggetrinnet består av 116 leiligheter fordelt på fem bygg. Det er Ove Skår AS som har bygget ut prosjektet i en totalentreprise, til en verdi av 280 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Byggherre er Bane NOR Eiendom-selskapet BNE Riverside AS. Arkitekt er LOF arkitekter AS.

Tradisjonsrikt område

Villa Bellevue var del av Anders F. Kjærs herregård og har senere gitt navn til bydelen i forlengelsen av Cicignon. De fem blokkene ligger på skrå like over elvebredden av Glomma. I forbindelse med utbyggingen er det etablert en oppgradert versjon av elvepromenaden, Glommastien, like på nedsiden av blokkene, som er blitt et populært tilbud for byens innbyggere og som er mye brukt. Denne er hele tre mil lang.

Det er lagt ned betydelige ressurser i uteområdet i prosjektet, som foruten elvepromenaden, består av fellesområder mellom og rundt blokkene. Her finnes både parkområder, steinelementer og lekeapparater. Det er også etablert flere steintrapper ned mot elven mellom de fem byggene.

Blokkene er fire og fem etasjer høye, og etablert oppå et underjordisk felles garasjeanlegg.

Sol og utsikt

Daglig leder Fredrik Martinsen og prosjektleder Jan Erling Grav i Ove Skår AS sier de er godt fornøyde med utbyggingen og det ferdige resultatet.

– Prosjektet har et veldig rasjonelt fotavtrykk, og utformingen er godt løst av arkitekten. Alle leilighetene har utsikt mot Glomma, og er bygget med gode løsninger, sier Grav.

Alle leilighetene har balkong eller markterrasse, og noen av leilighetene har både to og tre balkonger. Det er også prioritert store vindusflater for å gi gode lys- og solforhold. Leilighetene varierer i størrelse fra to-roms, til tre- og fire-roms løsninger, fra 46 til 113 kvadratmeter. De rimeligste enhetene kostet rundt 2,5 millioner kroner, mens de dyreste kostet cirka 8,7 millioner kroner. De fleste leilighetene har egen parkeringsplass i kjelleren.

Arkitekten beskriver på sine nettsider at den bærende ideen for prosjektet har vært å utforme byggene slik at alle leiligheter får kontakt med elven.

– Det er derfor etablert et bebyggelsesmønster med lameller plassert i en kamstruktur på tvers av Glomma. Dette skaper sikt- korridorer mellom Glomma og Kapellfjellet/Guldberg og bidrar til å danne gode uterom. Felles uterom med beplantning og belegning mellom byggene gir hyggelige møteplasser og attraktive oppholdsarealer for beboerne, skriver arkitekten. Fasadene er differensiert i forhold til orientering. Det er valgt fasadematerialer med hvit tegl og innslag av mørkere kontrastmaterialer. Takene er tekket med membran.

Har gjort mye i egenregi

Det er blitt jobbet med utbyggingen gjennom mange år. Området ble regulert til bolig tilbake i 2002, og detaljregulering ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015, og i 2017 ble det inngått kontrakt mellom utbygger og Ove Skår AS. Byggearbeidene startet på høsten samme år.

– Tomten besto tidligere av en parkeringsplass, og det ble gjort relativt store arbeider i grunnen. Utfordringen var fundamenteringsarbeidet. Vi valgte en løsning med kalksement-stabilisering i kombinasjon med vertikaldrening. Dette ble gjort i samarbeid med NGI som rådgiver. Løsningen fungerte meget bra, sier Martinsen. Det var Råde Graveservice som utførte grunnarbeidet i en underentreprise til Ove Skår.

For øvrig har entreprenøren utført mye av arbeidene i egenregi. De har stått for betongarbeidene, tømrerarbeidene samt det meste av utvendige og innvendige oppgaver.

– Vi har hatt mange egne ansatte på plass under hele prosessen, påpeker Martinsen.

Kjelleren er utført med plasstøpt betong, mens resten av råbygget er reist med skallvegger i betong og plattendekker.

– De første leilighetene ble innflyttet i 2019, og byggene ble suksessivt overtatt trinnvis utover i 2020. Alle leilighetene er så å si solgt, det er kun to som gjenstår, påpeker Grav.

Utbyggingen har vært stor jobb for Ove Skår, og prosjektet har gått etter planen.

– Utbyggingen gikk bra. Det har vært en god prosess som nå er ferdigstilt, sier Grav og Martinsen.


Flere prosjekter