SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman. Foto: Javad Parsa / NTB

SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman. Foto: Javad Parsa / NTB

Bedriftsorganisasjon vil ha økt innsats mot kriminalitet mot bedrifter

SMB Norge, som organiserer rundt 5.600 små og mellomstore bedrifter, ber myndighetene bruke mer ressurser på å bekjempe kriminalitet rettet mot næringslivet.

I en undersøkelse blant medlemsbedriftene om svindelforsøk og digitale angrep svarer over 30 prosent at de har vært utsatt for angrep. Kun 9 prosent av disse sier de anmeldte saken, og to tredeler av disse igjen var ikke fornøyd med politiets innsats, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– SMB Norge frykter at mange bedrifter ikke anmelder denne type kriminalitet for man antar at sakene vil bli henlagt. En anmeldelse anses da som nok en «byrde» i en hektisk hverdag for bedriftene, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman.

Han sier det er viktig at justisministeren og politiet sier tydelig ifra om at denne type saker skal anmeldes, og at sakene etterforskes i større grad.

– Det er dessverre et økende problem at mange bedrifter og andre angripes digitalt og utsettes for svindel. Derfor må også myndighetene og politiet sette inn mer ressurser i dette arbeidet, sier Rytman.

Undersøkelsen viser at litt over 50 prosent av bedriftene mener de er godt eller litt forberedt på denne type angrep og kriminalitet.