Sverre Molvik Administrerende direktør Selvaag Boli. Foto: Selvaag Bolig

Sverre Molvik Administrerende direktør Selvaag Boli. Foto: Selvaag Bolig

Bedre fra Selvaag Bolig

På tross av gjennomgående dårlige nyheter rundt boligbygging her til lands den siste tiden, kan Selvaag Bolig vise til et bedre første kvartal i år enn i fjor.

Selvaag Bolig overleverte 150 boliger i første kvartal. Driftsinntektene endte på 734 millioner kroner, som er 378 millioner kroner høyere enn for samme kvartal i fjor. EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 15 prosent, skriver boligutvikleren i en børsmelding.

– Det var gode resultater i kvartalet, og ordrereserven i selskapet er fortsatt høy, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1 097 boliger med en samlet salgsverdi på 5,64 milliarder kroner under bygging.

– Vi har vært gjennom noen utfordrende kvartaler der høye byggekostnader og markedssituasjonen har ført til at vi har igangsatt færre boliger enn vi har ferdigstilt. Vi har likevel en solid ordrereserve som sikrer resultater fremover. Boliger som er under bygging er kontrahert til fastpris og er ikke påvirket av lønns- og prisstigning, sier Molvik.

Selvaag Bolig har nå 350 boliger i salg, og tror at det vil være mulig å salgsstarte flere prosjekter fremover.

– Renteøkninger og økte levekostnader har ført til at det tar lenger tid å selge nye boliger enn tidligere. Samtidig selger vi relativt godt og starten på andre kvartal har vært på samme nivå som i første kvartal. Det er fortsatt stort behov og interesse for nye boliger, og byggekostnadene er i ferd med å komme ned til nivåer som vil gjøre det mulig for oss å salgsstarte nye prosjekter også utenfor Oslo-området. Vi tror derfor på et stabilt marked fremover og at vi vil lykkes med å starte bygging av flere boliger, sier Molvik.