– Salget var godt i starten på året, men markedet ble gradvis mer utfordrende ut over året på grunn av økte levekostnader og høyere rente, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

– Salget var godt i starten på året, men markedet ble gradvis mer utfordrende ut over året på grunn av økte levekostnader og høyere rente, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig. Foto: Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte boliger for 2,96 milliarder kroner i 2022 – året før endte salget på 4.506 millioner

Selvaag Bolig solgte 49 boliger for til sammen 255 millioner kroner i fjerde kvartal. I løpet av året solgte selskapet 561 boliger med en samlet verdi på 2.963 millioner kroner.

– Salget var godt i starten på året, men markedet ble gradvis mer utfordrende ut over året på grunn av økte levekostnader og høyere rente. Salget har likevel vært tilfredsstillende for året samlet og godt dersom vi tar markedsforholdene med i betraktningen, sier administrerende direktør Sverre
Molvik i en melding fra selskapet.

I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av nesten like mange boliger som selskapet ferdigstilte, og hadde 1.253 boliger under bygging 31. desember.

– Vi lykkes med å selge nok i enkeltprosjekter til å kunne starte bygging av 517 boliger i 2022. Dette henger sammen med at vi har gode prosjekter på de rette stedene og boliger med relativt lave enhetspriser. Vi opplever også stor interesse for våre Pluss-boliger som har fellesarealer og tjenester. Vi har om lag 400 boliger i salg nå, og over 700 boliger som kan salgsstartes i løpet av første halvår. Vi tror markedet vil snu i løpet av første halvår 2023. Bakgrunnen er at det bygges for få boliger i Stor-Oslo til å kunne møte befolkningsveksten, at rentetoppen nås og at byggekostnadene er fallende. I tillegg vil endringene i boliglånsforskriften gjøre det enklere for flere å få boliglån, utdyper Molvik.

I fjerde kvartal solgte Selvaag Bolig totalt 49 boliger for 255 millioner kroner. Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 44 boliger for 219 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 146 boliger, 160 boliger ble ferdigstilt, og 147 boliger ble overlevert til kjøper. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 31 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I løpet av 2022 solgte Selvaag Bolig totalt 561 boliger for 2.963 millioner kroner. Nettosalget endte på 447 boliger til 2 328 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 517 boliger, ferdigstilt 586 boliger og overlevert 585 boliger til kjøper.

I 2021 solgte Selvaag Bolig totalt 907 boliger for 4.506 millioner kroner. Nettosalget i 2021 var på 820 boliger for 4.026 millioner kroner. Bruttosalget i fjerde kvartal 2021 var 306 boliger til 1.401 millioner kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2021 var 276 boliger til 1.265 millioner kroner.