Illustrasjonsfoto: Oda Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Oda Sverdrup Strand

Beboere evakueres etter jord- og steinskred i Vang i Valdres

Et jord- og steinskred har gått over E16 i Vang i Valdres. Store vannmengder har ført til at beboere i området blir evakuert.

Steiner og jord har rast ut på to steder på E16 på vestsiden av vannet Vangsmjøse ved Øye, i tillegg har en stikkrenne, som leder vann under veien, kollapset.

Ingen personer ble tatt av skredet, opplyser Innlandet politidistrikt. Store vannmengder har likevel ført til at politiet evakuerer sju beboere i nærheten av skredet, melder NRK.

– Vi er i vurderingsfasen for om vi må evakuere flere, sier politiet til rikskanalen.

E16 over Valdres er et sterkt trafikkert knutepunkt mellom Østlandet og Vestlandet. Veien ved Øye, rett sør for tunnelen i vest og ved Grindheim i øst, blir trolig stengt i minst ett døgn, i verste fall vil det ta enda lenger tid, opplyser politiet og Statens vegvesen. Omkjøring anbefales om riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

– Ifølge rapporter fra entreprenør er skredet 40–50 meter bredt. Det er store mengder jord- og steinmasser i veien, og entreprenør anslår at veien vil være stengt minst 24 timer, sier trafikkoperatør Hilde Bjørnstad ved Vegtrafikksentralen Øst.

En geolog skal inn i skredområdet på befaring så raskt som mulig.

Norges Vassdrag- og energidirektorat har tirsdag morgen oppjustert farevarselet for jord- og flomskredfare til gult nivå for Innlandet.

Farevarslet gjelder fram til fredag morgen, og folk anbefales å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.