BB110

Dronefoto: Ticon EiendomDronefoto: Ticon Eiendom

Med Drammens største trafikkmaskin som nærmeste nabo har det Ticon Eiendom-eide og POB-bygde næringsbygget BB110 allerede blitt populært blant bilintensive leietakere. Flere av dem var i tillegg med på å bygge sitt nye kontor på Bangeløkka.

Fakta

Sted: Drammen

Type: Næringsbygg

Bruttoareal: 13.000 kvadratmeter

Byggherre: Ticon Eiendom

SHA-koordinator: ProsjektCompaniet

Totalentreprenør: POB Entreprenør

Prosjektkostnad: 250 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

Rådgivere: LARK, RIA, RIM og RIG: Multiconsult l RIB: Will Arentz l RIV VA: EM Teknikk – Energi l RIVeg: Rambøll l RIE: COWI l RIBr: Roar Jørgensen l Oppmåling: Stener Sørensen l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Ingeniør Ivar Pettersen l Rør: Assemblin l Ventilasjon og byggautomasjon: GK Inneklima l Peling og spunt: Seierstad Pelemaskiner l Grunn-, utomhus- og VA-arbeider: Kjeldaas l Prefab: Loe Betongelementer l Heis: Reber Schindler Heis l Glassfasade og aluminiumsvinduer: Fasadeconsult Aluminium l Solskjerming: Blendex l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: Haukjem l Mur og puss: ABC Pussteknikk l Systemvegger og systemhimling: Moelven Modus l Stål: Lysaker og Thorrud l Lås, beslag og adgangskontroll: Certego l Malerarbeider: Buer l Gulvbelegg, teppe og sparkling: Industribelegg l Flislegger: HJJ Mur og Flis l Storkjøkken: Foodtech l Tekjøkken: Studio Sigdal l Rekkverk: PKS l Ferdigbetong: Hokksund Betong

Rett nedenfor der E18 og E134 møtes på sørsiden av Drammensbrua har det nye næringsbygget blitt oppført. Men mens dette kanskje kunne sees på som en svakhet ved prosjektet, er det nettopp nærheten til byens store motorveier som er dets styrke. I tillegg har prosjektet vært med på å løse en trafikal flaskehals på Strømsø-siden av Drammen.

– Litt av oppdraget vårt har vært å få til en bedre trafikkløsning. Det innebar at vi måtte bygge en rundkjøring. Den ble bygget i sommerferien 2017, og løste trafikkflaskehalsen på Bangeløkka fullstendig. Det var essensielt når vi ligger så nær Norges største rundkjøring med to direktemøtende europaveier, sier prosjektleder og avdelingsleder nybygg i POB Entreprenør, Kjetil Ellefsen til Byggeindustrien.

– Vi hadde tro på å tilby kontorer ved et trafikalt knutepunkt. Det er hensikts-messig både for leietaker og for byen. I Drammen går trafikken stort sett gjennom sentrum, men dette er et alternativ til det, forteller direktør for næringseiendom i Ticon Eiendom, Asgeir K. Svendsen.

Totalt er det nye næringsbygget 13.000 kvadratmeter, hvorav 8.000 kvadratmeter er kontor-arealer og en møbelforretning på 1.000 kvadratmeter. I tillegg kommer blant annet en stor parkeringskjeller, parkering utendørs og kantine for hele bygget. Nabobygget, som ved første øyekast også ser nytt ut, er rehabilitert slik at det likner mer på det nye bygget. Nybygget har en E-form, og det er fire trappehus med heis som knytter dem sammen med parkerings-kjelleren.

POB startet med grunnarbeidene i 2016. Det første de gjorde var å fjerne 5.000 kubikkmeter forurenset masse fra tomten. Etter krigen huset området en stor søppelfylling. Mesteparten av dette ble ryddet opp i når man bygget trafikkmaskinen hvor E18 og E134 møtes, og utbyggingen ved Bangeløkka fjernet siste rest av dette.

Ellefsen forteller om utfordrende grunnforhold med kvikkleire på hele tomten. Derfor måtte de pele til fjell, som de traff mellom 30 og 45 meter under bakken. Nede i bakken har man også bygget en vanntett konstruksjon som huser parkeringskjeller til cirka 150 biler. Kjelleren måtte bygges vanntett siden grunnvannet står 2,5 meter under bakkenivået.

– Vi har bygget på hele fotavtrykket, så riktig rekkefølge har vært nøkkelen til å få det til. Her er det jo ikke mulig å stenge av noen av veiene med den trafikkmengden som er, forklarer Ellefsen. Han føyer til at det hjalp veldig at de kunne sette opp riggen sin på nabotomten.

Energiklasse A

For POB har dette vært et veldig viktig prosjekt, men også for byggherre Ticon Eiendom har det vært viktig. De eier også to andre tomter ved siden av BB110, og allerede i mai sendes rammesøknad til et nytt kontorbygg på 5.000 kvadratmeter.

– Dette er det første nye næringsbygget vi har bygget på ganske mange år, forteller Svendsen.

– Vi har tatt inn miljø- og energiaspektet på en helt annen måte enn tidligere. Dette er et hus som holder klasse A, men på mange måter kunne det nesten vært et passivhus. Det er ulike grunner til at vi ikke tok det dit, men dette setter ny miljøstandard for Ticon, legger han til. I utgangspunktet var prosjektet tenkt å holde kravene til et klasse B-bygg, men man oppgraderte underveis. Ifølge Ellefsen var løsningene som var valgt i utgangspunktet så gode at dette ikke førte til nevneverdige utfordringer for entreprenøren.

Ticon har også satt i gang et program for å oppgradere alle sine eksisterende eiendommer, som blant annet betyr store og omfattende tiltak som utskifting av fasader.

Byggecluster

Eiendomsselskapet har i mange år hatt planer for tomten. Opprinnelig jobbet man med aktører innenfor subsea-næringen, og med tanke på plasseringen i den såkalte «subsea valley», men da oljeprisen raste fra 140 til 70 dollar fatet forsvant nvesterings-
viljen. I stedet så de muligheten til å lage et annet kompetanse-cluster.

– Vi gikk til våre nærmeste, altså deler av leverandørgruppen vår. Vi satt sammen et team av tre av dem, GK Inneklima, Assemblin og Ingeniør Ivar Pettersen. Etter det har vi fått inn ABC Hus og Block Watne, og bygger opp under den løsningen, forklarer Svendsen.

På denne måten fikk POB med seg tre underentreprenører på kjøpet, men Ellefsen forteller at det kun har vært positivt.

– Det er tre solide aktører, og vi har utvilsomt hatt et godt samarbeid. En stor del av oppgavene har blitt utført av underentreprenørene, selv om vi har vært totalentreprenør, sier han. I tillegg er både byggherre og entreprenør fornøyd med at 80 prosent av alle selskapene som har vært prosjektet har vært lokale, deriblant arkitektene Halvorsen & Reine.


Fornøyde leietakere

Underentreprenørene som har bygget sitt eget kontor er også fornøyde drøye tre måneder etter innflytting.

– Vi er kjempefornøyd med våre nye lokaler, og for oss er det en veldig bra lokasjon. Vi er en bilintensiv virksomhet, og flyttet hit fra sentrum. Vår type virksomhet, med så mange biler, passer ikke så godt inn i sentrum lenger, sier Tom O. Christensen i Ingeniør Ivar Pettersen til Byggeindustrien. Selv sitter han med kontor rett ut mot trafikkmaskinen, men forteller at han ikke hører noe fra de 80.000 bilene som passerer hvert døgn.

Også Assemblin, som har lagt sitt hovedkontor i Norge til Bangeløkka, er fornøyd. Avdelingsleder Leif Stensrud forteller at de ansatte i snitt forteller om at de bruker 20 minutter mindre i trafikken frem og tilbake til jobb hver dag.

Med GK på laget har man også sikret seg full kontroll på energibruk og ventilasjon. Akkurat gjenbruk av luft var veldig viktig for at bygget skulle nå A-målet sitt.