Bauhaus til Trondheim

Alt ligger til rette for at Bauhaus snart starter byggingen av et 22.000 kvadratmeter stort byggevarehus på Sandmoen i Trondheim

Adresseavisen skriver at den tyske byggevarekjeden lenge har vurdert etablering i byen, og at både tomt og politisk velvilje nå er på plass.

- Nå har vi en tomt med fantastisk trafikal beliggenhet på hånden. I tillegg har vi fått svært positive signaler fra de lokale myndigheter, sier Dan Holm i Bauhaus til Adresseavisen.

Han forteller også at Bauhaus på sikt vil ha to byggevarehus i Trondheim.

Det er politisk flertall for omregulering av tomten på Sandmoen til næringsområde. Eierne av tomten kjører reguleringsarbeidet mot kommunen, og planprogrammet er nå ute på høring. I tillegg hadde Holm i Bauhaus et møte med Trondheims-ordfører Rita Ottervik i fjor.