Foto: BASF

BASF med nytt vanntettings- og beskyttelses- system til betong

BASF er nå ute med et nytt vanntettings- og beskyttelses- system til betong i spillvannsanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning

- Med MasterSeal 7000 CR fra Master Builders Solutions BASF presenterer BASF et innovativt produkt til beskyttelse av betongkonstruksjoner i ekstreme spillvannsmiljøer. Produktet bygger på selskapets nye teknologi, XolutecTM, og kombinerer påføringsmetoder og ytelsesegenskaper for å takle utfordringene i aggressive spillvannsmiljøer, heter det i en melding fra selskapet.

– Vi utviklet den nye XolutecTM-teknologien for å løse problemene i utfordrende tekniske miljøer. Det er en innovativ og intelligent teknologi som kombinerer fordelene ved forskjellige kjemiske produkter og dermed fremstår som en helt unik løsning. Når materialet blandes på arbeidsstedet, dannes det et spesielt, kryssbundet ugjennomtrengelig produkt (XPN), som forbedrer materialets overordnede egenskaper», forklarer Roland Nowicki, Vice President, BASF Construction Chemicals Europe.

De peker på at påvirkningen av spillvann i oppsamlingsnettverk og behandlingsanlegg kan føre til rask nedbrytning av betongoverflater og korrosjon av armering og stålkonstruksjoner.

– MasterSeal 7000 CR er motstandsdyktig overfor slitasje og biogene svovelsyreangrep og er dermed egnet til de ekstreme forholdene i forbehandlings- og utluftingstanker, råtnetanker og avløpsrør, skriver selskapet.