Jostein Stormo (t.v.) i UCO har kjøpt alle trånkranene til Vemund Bye Garnås i BAS Maskinutleie.

BAS selger tårnkranparken til UCO

BAS Maskinutleie har inngått avtale om å selge sin tårnkranpark til UCO. UCO styrker dermed sin kransatsing, og har nå totalt 180 tårnkraner i sin utleiepark.

Avtalen ble formelt signert noe tidligere i sommer, men partene går nå ut i markedet med transaksjonen. Avtalen innebærer at BAS selger sine 30 tårnkraner til UCO.

– Dette er en prosess som har pågått i rundt et halvt år, og vi er nå blitt enige om at UCO kjøper alle tårnkraner av BAS. De fleste er av merket Liebherr, som også vi er vårt hovedprodukt og som vi er forhandler i Norge for, sier Jostein Stormo, administrerende direktør i UCO.

I tillegg har UCO også kjøpt alt av reservedeler og varelager til kranparken som BAS har i sitt eie.

Spissing av driften
Administrerende direktør Vemund Bye Garnås i BAS varslet onsdag sine kunder om avtalen som nå er inngått.

– Samtidig som vi selger kranene til UCO overføres alle våre eksisterende leieavtaler med kundene over til UCO, sier Garnås.

– Vi har i første halvår vurdert ulike alternativer for hvordan vi skal videreutvikle BAS. I denne prosessen ble det besluttet å selge kranparken som et steg i det pågående arbeidet med å rendyrke og styrke BAS innenfor det vi definerer som våre kjerneområder. Transaksjonen frigir ressurser til å gjennomføre en ytterligere satsing innenfor kjernevirksomheten og gir oss større fleksibilitet til å utnytte muligheter i markedet. Det pågående strategiske arbeidet vil fortsette gjennom høsten, utdyper Garnås.

Styrker kransatsingen
Stormo peker på at de har jobbet med denne avtalen i rundt et halvt år, og at dette er et ledd i å styrke kransatsingen til UCO.

– Tårnkraner er definitivt et satsingsområde for UCO. Vi er allerede markedsledende innen dette segmentet, og med dette kjøpet styrker vi oss ytterligere, sier Stormo.

Tidligere ble kranvirksomheten til UCO profilert gjennom datterselskapet E.D. Knutsen Maskin. Dette er nå fullintegrert i UCO, og kranene vil fremover brandes med UCO Kran. Denne virksomheten vil likevel fungere som en selvstendig avdeling, som ledes av Kjetil Tettum.

De to partene har også tidligere hatt et samarbeid innen tårnkraner, ettersom UCO selger Liebherr-tårnkraner, som utgjør hovedandelen av BAS sin kranpark.

Garnås understreker at det var flere aktører inne i bildet om å kjøpe maskinparken, men at man til slutt landet en avtale med UCO.

Partene er enige om ikke å opplyse salgssummen for de 30 kranene.