BAS på linjen Hamar/Hove

Spordrift AS er et heleid datterselskap av Bane NOR. Etableringen ble gjort i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Selskapet har i overkant av 1.200 ansatte og en omsetning på 2 mrd kroner. Spordrift AS utfører drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper.

Firma Spordrift
FylkeInnlandet
StedHamar
Søknadsfrist14.06.2020

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av jernbanens anlegg?

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsingsområde. Vil du være med på reisen? Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling?

Vi har ledig stilling som arbeidsleder ved Spordrift Hamar/Hove. Arbeidsleder utøver arbeidsledelse og skal sørge for optimal anvendelse av mannskap og produksjonsutstyr innen arbeidslaget. Arbeidsleder skal organisere og lede arbeidet, påse at helse, miljø og sikkerhet ivaretas og sørge for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Stillingen rapporterer til Driftsleder Hamar/Hove.

Stasjoneringssted er p.t Hove.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging av aktiviteter innenfor de rammer som gis av overordnede
 • lede fagarbeidere og arbeidslag
 • sørge for optimal ressursutnyttelse
 • etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • registrere og rapportere produksjon og ressursforbruk (dokumentasjon i Banedata) samt kvalitetskontroll
 • overordnet kontroll med verktøy og materiell
 • stillingen inngår i Spordrifts beredskapsordning
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen
 • turnusarbeid for natt og helg må påregnes. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • fagbrev som banemontør
 • erfaring fra arbeidsledelse er en fordel
 • fokus på rasjonell produksjon
 • kompetanse innen HMS
 • gode IKT-kunnskaper, kjennskap til mobilt Banedata
 • god kunnskap om jernbanetekniske fag
 • førerkort for bil klasse B
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent.
 • være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • du må oppfylle krav i helseforskriften

Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.

Personlige egenskaper

 • du er en motiverende ledertype som går foran som et godt eksempel i arbeidet
 • du har evne til å tenke helhetlig og løsningsorientert
 • du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • per tiden personalbillett med VYs tog

Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur.

Kontaktinformasjon

Bjørn Terje Opsalhagen

Driftsleder Hamar/Hove

91673154

Søk stilling

Vis flere stillinger: