Barneskole vant byggeskikkprisen

Røråstoppen barneskole i Re kommune - en skole med motto om ikke å være autoritær har vunnet Statens Byggeskikkpris i år.

- Vinnerprosjektet er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende læringsarena, sier juryen i sin vurdering. Prisvinneren ble offentliggjort i ettermiddag i Arendal Kultur- og rådhus. - De ulike årstrinn har alle fått egne innganger til egne baseområder. Hvert årstrinn disponerer ulike undervisningsarealer organisert rundt små felles og velfungerende auditorier, uttaler juryen. Utfordrer til lek Skolens utearealer er planlagt og formet spesielt vakkert og med stor omtanke for hva som utfordrer til lek, læring og fysisk aktivitet - sommer og vinter. Kunstneriske elementer er integrert i arkitekturen: Alle våtrommene er forskjellige og flislagt av kunstneren Brita Been. Juryen bemerker at skolen er utstyrt med vannbåren varme i alle gulv og betong i indre kjerne som medvirker til å stabilisere klimaet. Tilbake til naturen Elevene kan lett bevege seg rundt det meste av bygget og finne attraktive tilholdssteder. På solsiden i sør er det opparbeidet et større innholdsrikt uteareal der man på en elegant måte har utnyttet en liten fjellskjæring til et amfi. Barnevennlige skulpturer er innpasset i området mellom faste dekker med tre og beleggstein nærmest bygget og sandområder med lekeapparater. Plassen glir vakkert over i mer naturformete omgivelser med grønn gressbakke jo lengre vekk fra skolen man beveger seg. Det har ikke vært behov for gjerder andre steder enn rundt en parkeringsplass for personalets biler. Juryen begrunner tildelingen med: 1. Kommunens og byggherrens satsing på kvalitet og fremtidsrettede løsninger i forbindelse skoleanleggets lokalisering og uforming i forhold til nærliggende bebyggelse og kulturlandskap 2. Skoleanleggets gode tilpasning til og utforming av utearealene, det varierte og spennende samspillet mellom inne og ute, den gode arkitektoniske utforming med vektlegging av arealeffektivitet, god tilgjengelighet, lave driftskostnader, gode dagslysforhold, god tilpasning til nye undervisningsformer og -metoder samt skoleanleggets bruksfleksibilitet for både skole, SFO og andre aktuelle brukere 3. God entreprenør- og håndverksmessig utførelse