Barneavdeling, Helse Sunnmøre HF

Barneavdeling, Helse Sunnmøre HF

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Nybygg

Prosjektkostnad eks mva:
270 millioner kroner

Bruttoareal: 5.500 kvm

Byggherre: Helse Sunnmøre HF/ Helsebygg Midt-Norge

Arkitekt: C.F. Møller Norge

Landskapsarkitekt:
Schønherr Landskap

Totalentreprenør bygg og entreprenør landskap: HENT

Entreprenør VVS: Oras

Entreprenør elektro: Bravida -
RIB, RIE. RIV, RIBr, RIAku: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Blindheim Maskin - Betongelementer: Spenncon - Utvendig betongdekker: Dekorbetong - Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp - Hulltaking: Jørgen Valde - Smedarbeider og røykluker: Aco Nordic - Taktekking: Takservice - Glass- og aluminiumsarbeider, foliering og systemvegger/dører: Ove Straumsheim - Blikkenslagerarbeider: Langvas Blikkenslagerforretning - Rekkverk: Rinde Rekon - Tømmer yttervegger: Ruta Entreprenør - Himlinger: Modulvegger Trondheim - Maler og gulvlegger: Nordvestmaling - Parkett: ABS Parkettgruppen - Flisleverandør: Modena - Flislegging og støvbinding: Uggedal - Muring brannvegger og puss fasade: Murmester Torgeir Erdal - Terrazzo: Betongservice - Fast inventar og fendring: Idema - Branntetting og dører: RH Prosjekt - Lås og beslag: Beslag-Consult - Heiser: Heisplan - Grøntområder: Tilseth

Arkitektfirmaet CF Møller Norge har tegnet og HENT har ført opp et nytt bygg som inneholder ny barneavdeling ved Ålesund Sjukehus.

Bygget er på 5.500 kvadratmeter og har en total pris på 270 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er Helsebygg Midt-
Norge på vegne av Helse Sunnmøre HF. Cowi har vært rådgiver i byggeteknikk, elektro, VVS, brann og akustikk. HENT har utført bygningsmessige arbeider i totalentreprise. Bravida har vært elektroentreprenør, mens ORAS har utført VVS-arbeidene. Byggestart var i september 2009. Bygget er fullført innen tidsplan og budsjettramme. Bygget var et BIM-prosjekt frem til detaljprosjektering.

Danne helhet
Sivilarkitekt Gabrielle Bergh i CF Møller Norge sier at det er et ønske at det nye bygget skal tilføre området en ny kvalitet og gi det et nytt tyngdepunkt, samtidig som det skal danne en helhet med eksisterende bebyggelse.

– Det er et overordnet mål at den nye barneavdelingen skal inngå i en arkitektonisk helhet. Den fantastiske utsikten mot de Sunnmørske alper og fjorden gjør tomten til et flott utgangspunkt for den nye barneavdelingen. I tråd med utarbeidet utviklingsplan ligger den nye barneavdelingen hensiktsmessig plassert på sykehusområdet. Intensjonen er å favne tomtens komplekse karakter med en struktur som på den ene siden åpner seg mot sør og atkomsten og på den annen side er innadvendt med et beskyttet romforløp av atrier som trekker inn i husets indre.

0-18 år
Barneavdelingen inneholder barnemedisinsk poliklinikk, neonatal intensivseksjon, infeksjonsavdeling med tre spesialrom for smittevernsbehandling, førskole/skole, kontorer/adminstrasjon, treningsrom på 34 kvadratmeter og et sanserom som er lydisolert med åtte lag gips. Avdelingen tar i mot barn fra null til 18 år.

Prosjektleder Knut Dreier i HENT forteller at spesialrommene for smittevernsbehandling krevde meget stor nøyaktighet. – Vi bygde vi dem rett første gang.

Jordskjelvbeskyttet
Bygget ligger i utkanten av Ålesund Sjukehus/Helse Sunnmøre HF sine bygg på Åsetorget i Ålesund. Tomten er flat og har fjellgrunn. Det er sprengt bort cirka 3.000 kubikkmeter som er kjørt til deponi. – Sprengningen skjedde meget forsiktig, siden barneavdelingen ligger nær kreftbygget som inneholder utstyr som er sensitivt for rystelser. Barneavdelingen er kraftig dimensjonert mot seismisk påkjenning.

Bygget er tilnærmet rektangulært og har bærende konstruksjon over bakken av prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker. Under bakkenivå er bygget plasstøpt. Heis- og trappesjakter består av kombinasjon av betongelementer og plasstøpt betong. Taket er flatt, isolert og tekket med papp som er tynget ned med elvesingel. Bygget har en hvit STO-fasade, som også går igjen noen steder innvendig. Det er belegg med hulkiler på gulvene, flislagte bad, glassystemvegger, systemhimlinger og faste himlinger. Ifølge Dreier er bygget meget fleksibelt. – Det er enkelt å endre på funksjonene i bygget. Bygget er dimensjonert for en etasje til.

Rent tørt bygg
Hele bygget har universell utforming. Alle vinduene er i aluminium, noe som gir lang levetid og enkelt vedlikehold. Konstruksjonen ble tørket ut med rotoravfuktere og med byggvarme fra det eksisterende sykehusets fjernvarmenett. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. – Vi var meget opptatt av rent tørt bygg og jeg føler vi lyktes bra med det, sier Knut Dreier.

Bygget er knyttet til sykehusets fjernvarmeanlegg og varmes i hovedsak opp med radiatorer. På badene er det gulvvarme. Det er 25 cm isolasjon i veggene og 40 cm i taket. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Bygget er fullsprinklet og har avansert sentral driftskontroll. Solavskjerming skjer med persienner som ligger mellom glassrutene. Utenfor bygget er det benker, grøntareal med trampoliner og cirka 40 parkeringsplasser for biler og 50 for sykler.

Mange utfordringer
Knut Dreier sier at oppføringen av den nye barneavdelingen hadde mange utfordringer. – Vi har hatt to tøffe vintre. Spesielt vinteren 09/10 var tøff. Da holdt vi på med grunnarbeid. Byggetiden har vært knapp, men vi har levert innen fristen. Byggeplassen ligger inne på et sykehusområde som skulle være i full drift, med ambulansemottaket rett ved vårt nybygg. Siden det ligger en helikopterlandingsplass nær byggeplassen har det vært spesiell fokus på renhold også for områdene utenfor bygget.

100 håndverkere var i sving da byggeaktiviteten var på topp. Sorteringsgraden på byggavfall er på 95,41 prosent. Avfallet utgjør 34,75 kilo per kvadratmeter.

– HENT har bygd en rekke bygg innen helse og omsorg, og hvert prosjekt gir oss ny lærdom og erfaring. I og med at sykehuset inneholder intensivavdeling og infeksjonsavdeling har vi hatt spesiell fokus på Rent Tørt Bygg.

Vi tar med oss kompetanse i å bygge sykehus fra dette prosjektet. Vi har også fått økt kompetanse på rent tørt bygg. Når det gjelder HMS har vi fått bekreftet at utenlandske arbeidere må få formidlet informasjon på sitt eget språk, siden dette bidrar til en tryggere arbeidsplass, som igjen medfører bedre fremdrift i prosjektet.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter