Bård Folke Fredriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL). Han tiltrer 1. januar 2020. Foto: Ilja C. Hendel

Bård Folke Fredriksen ny NBBL-direktør

Styret i NBBL har ansatt Bård Folke Fredriksen (52) som ny direktør i NBBL.

Han kommer fra stillingen som leder av politisk avdeling i Høyres stortingsgruppe, og sier at han ser frem til å starte i det han selv kaller en drømmeposisjon, skriver NBBL i en pressemelding.

Folke Fredriksen er også nestleder i Høyres stortingsgruppes sekretariat, og møter fast i partiets arbeidsutvalg. Han har tidligere erfaring som statssekretær i Kulturdepartementet og som byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. NBBL ønsker at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer boligbyggelagenes medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Styret viser til at landsmøtet har vektlagt betydningen av det interessepolitiske arbeidet. Gjennom ansettelsen skal organisasjonen styrke sitt dyktige team av ledere og medarbeidere, både med tanke på politisk kompetanse og nettverk. NBBL har klare ambisjoner og målsettinger. Folke Fredriksen har politisk erfaring fra kommune og storting, noe som vil bidra i arbeidet med å sikre boligbyggelagenes stemme både lokalt og nasjonalt for å sikre en god og bærekraftig boligpolitikk.

– Å få jobbe med noe så viktig for folk som bolig en drømmeposisjon for meg. Boligbyggelagene og borettslagene gir trygge rammer for boliger. De har vært helt avgjørende for at de fleste i Norge eier sin egen bolig. Boligbyggelagene og borettslagene bidrar til en svært velholdt boligmasse og gode bomiljøer. Jeg gleder meg til å jobbe for å fremme boligbyggelagenes interesser og til å delta i viktige diskusjoner, blant annet om hvordan boligbyggingen kan holde tritt med befolkningsveksten, sier Bård Folke Fredriksen.

Han tiltrer i stillingen 1. januar 2020.

NBBLs styreleder Kirstin M. Leiros ønsker å benytte anledningen til å takke nåværende direktør Thor Eek for det gode arbeidet som er utført. Han har vært ansatt i NBBL i 28 år i flere ulike roller, de siste 8 årene som adm. direktør.