Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR og prosjektdirektør Anders Tidemand-Johannessen i Baneservice AS signerte avtalen. Foto: Dag Svinsås/Bane NOR

Baneservice fikk totalentreprise for Kvam kryssingsspor

Bane NOR og Baneservice AS inngikk onsdag 30. januar kontrakt om bygging av kryssingsspor på Kvam stasjon på Dovrebanen. Kontrakten er på 115 millioner kroner.

Det var prosjektdirektør i Baneservice AS, Anders Tidemand-Johannessen, og konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR som signerte kontrakten på Marienborg i Trondheim.

Totalentreprisen omfatter forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 517 til 881 meter. Dette innebærer komplettering av gjenstående underbygningsarbeider fra tidligere entreprise, nytt kontaktledningsanlegg, føringsveier, oppgradert lavspenningsanlegg med ny nettstasjon, telearbeid, sanering av planovergang samt oppgradering av det eksisterende NSI-63 signalanlegget med tilpasninger for samtidig innkjør på strekningen.

– Kvam kryssingsspor er et meget viktig prosjekt for oss i Baneservice. Med dette prosjektet vil vi videreutvikle kompetansen på å gjennomføre totalentrepriser, noe som er en kontraktsform det vil bli flere av i framtiden. Baneservice fikk nylig en tilsvarende kontrakt på Ler i Trøndelag. Vi vil stille med to gode team til å ta seg av Kvam og Ler krysningsspor, og vil se etter synergieffekter mellom disse to prosjektene, kommenterte prosjektdirektør Tidemand-Johannessen etter signeringen.

– For oss i Baneservice er det viktig med et tett og godt samarbeid med kunden. Jeg er sikker på at det er et gjensidig ønske å spille hverandre gode, og vi ser frem til å gjennomføre dette prosjektet etter forventingene som Bane NOR har til denne kontraktsformen, sa prosjektdirektøren til banenor.no.

Baneservice vil starte arbeidet umiddelbart etter kontraktinngåelsen. Kryssingssporet skal være klart til bruk etter en togfri helg i medio september 2019, og hele kontraktsarbeidet skal være ferdig for overtakelse av Bane NOR 31. mai 2020.

– For Bane NOR og meg er det viktig at våre prosjekter holder frister og leverer løsninger som gir mer jernbane for pengene. Da må vi utnytte togfrie perioder best mulig, og det er viktig at prosjektet unngår forsinkelser. I alle sammenhenger har vi dessuten et sterkt fokus på sikkert arbeid i og ved spor, sier konserndirektør Vibeke Aarnes.

– I likhet med Baneservice er vi interessert i snarest å skape grunnlaget for et best mulig samarbeid for å få et best mulig resultat, understreker Aarnes.

Forlengelsen av Kvam kryssingsspor øker kapasiteten for godstrafikk på Dovrebanen, slik at konkurransekraften for miljøvennlige godstransporter bedres.