Høienhald-blokkene ligger over området der jernbanekulverten kommer. Foto Byggeindustrien
Høienhald-blokkene ligger over området der jernbanekulverten kommer. Foto Byggeindustrien

Bane Nor tilbydde å kjøpe ut Moss-leiligheter – nå trekker de kjøpstilbud

På grunn av forventede setninger og tung anleggsvirksomhet utenfor blokkene, tilbydde Bane Nor å kjøpe ut de 36 seksjonseierne i Høienhaldgata 5 og 7 i Moss. Nå har Bane Nor trukket to tilbud om kjøp av leiligheter i Høienhaldgata 7.