Prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor) og konserndirektør Bård Hernes i Norconsult signerte kontrakten. Bak fra venstre: Lars-Petter Nesvåg og Marianne Folkestad Bjelland fra Norconsult, samt Eirik Harding Hansen prosjektsjef Bane Nor), Ola Skeid (kontraktsleder Bane Nor) og Øyvind Ertvaag Gulbrandsen (Bane Nor). Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane nor.

Prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor) og konserndirektør Bård Hernes i Norconsult signerte kontrakten. Bak fra venstre: Lars-Petter Nesvåg og Marianne Folkestad Bjelland fra Norconsult, samt Eirik Harding Hansen prosjektsjef Bane Nor), Ola Skeid (kontraktsleder Bane Nor) og Øyvind Ertvaag Gulbrandsen (Bane Nor). Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane nor.

Bane Nor signerte stor Moss-kontrakt med Norconsult

Bane Nor signerte fredag kontrakt med Norconsult, som har fått oppgaven med å prosjektere hovedarbeidene i Moss sentrum.

– Kort fortalt omfatter dette detaljprosjektering av blant annet stasjonsbygg med plattformer og stasjonsområde, den nordre delen av tunnelpåhugg og portal på Kleberget, veisystemer, all teknisk infrastruktur samt underbygning for jernbanesporet. Prosjektering av de første 200 meterne av Kransen kulvert utføres av Aas-Jakobsen og NGI, heter det i en pressemelding fra Bane Nor.

Kontrakten har en verdi på mellom 300 og 350 millioner kroner.

Bane Nor kunngjorde rådgiverkontrakten i oktober 2022. Tre aktører ble prekvalifisert.

– Norconsult ble vurdert til å være leverandøren med det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og fikk tildelt kontrakten i midten av mars, heter det videre i meldingen.

De sier oppstartsmøter blir avholdt med det første, og Norconsult skal få oversendt alt av nødvendig dokumentasjon fra Bane Nor, inkludert grunnlaget som i sin tid ble utarbeidet av MossIA.

– Rådgiverkontrakten er meget viktig for fremdriften til arbeidene i sentrum, og arbeidet danner grunnlaget for senere utførelsesentrepriser, skriver Bane Nor.

Prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane Nor sier han er veldig fornøyd med å ha fått Norconsult med på laget.

– Norconsult viste en meget god oppdragsforståelse, og leverte svært godt på samtlige faglige kvalifikasjoner, og besvarte tildelingskriteriet kvalitet på en særdeles god måte. Vi er veldig fornøyde med å kunne signere med Norconsult, og vi ser frem til å starte samarbeidet, sier Eirik Harding Hansen i meldingen.

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult sier det er svært gledelig at selskapet er tildelt den omfattende rådgiverkontrakten.

– Kontrakten med Bane Nor viser at vår erfaring og tverrfaglige rådgivning er ettertraktet i markedet, sier Hogna.

– Vi er veldig stolte over den tilliten Bane Nor har gitt oss, og for at vi får muligheten til å løse dette komplekse oppdraget til det beste for Moss by og Bane Nor. Nå ser vi frem til å ta fatt på arbeidet sammen med våre kollegaer i Nordic Office of Architecture, legger konserndirektør hovedkontor i Norconsult, Bård Hernes, til.

Marianne Folkestad Bjelland er Norconsults oppdragsleder i prosjektet.

– Rådgiverlaget utgjør et sterkt tverrfaglig team med mye erfaring fra andre stasjons- og jernbaneprosjekter. Vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med Bane NOR for å få til en god stasjon og knutepunkt i en ny bydel i Moss, sier hun.