Selv om det har stått Bane Nor på ryggen til personene som har vært en del av byggherreorganisasjonen på Follobane-prosjektet, er det ikke sikkert Bane Nor er hovedarbeidsgiveren til vedkommende. I løpet av prosjektperioden er det brukt mer på å leie konsulenter enn å lønne egne ansatte. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand
Selv om det har stått Bane Nor på ryggen til personene som har vært en del av byggherreorganisasjonen på Follobane-prosjektet, er det ikke sikkert Bane Nor er hovedarbeidsgiveren til vedkommende. I løpet av prosjektperioden er det brukt mer på å leie konsulenter enn å lønne egne ansatte. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bane Nor har brukt over 1,3 milliarder på konsulenter på Follobanen

Fra 2015 til 2022 brukte Follobane-prosjektet 962 millioner kroner på egne ansatte, mens de brukte over 1,3 milliarder på å leie inn konsulenter til samme byggherreorganisasjon. Det viser tall Byggeindustrien har fått innsyn i.