Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå har Statsforvalteren sagt nei på Bane Nors søknad om terrenginngrep. Foto: Frode Aga
Uran-utlekking på Åsland har ført til at anleggsarbeidene med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre. Nå har Statsforvalteren sagt nei på Bane Nors søknad om terrenginngrep. Foto: Frode Aga

Bane Nor fikk Åsland-nei – nå er entreprenørens maskiner flyttet til andre prosjekter

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener det er stor usikkerhet rundt uran- og sulfatavrenningen fra TBM-massene på Åsland. Nå har de avslått Bane Nors søknad om terrenginngrep. Entreprenørens maskiner og utstyr er nå blitt omdisponert til andre prosjekter.