Scandic skal drive det nye hotellet på Nyhavna i Trondheim. Illustrasjon: NSW

Bane NOR Eiendom utvikler Trondheims største hotell

Bane NOR Eiendom planlegger sammen med Utstillingsplassen Eiendom, et nytt konferansehotell på Nyhavna i Trondheim.

Det skriver Bane NOR Eiendom i en pressemelding torsdag.

Det nye hotellet er skissert med 425 rom og konferansefasiliteter på 3.500 til 4.000 kvadratmeter. Arkitekt er Narud Stokke Wiig. Til å stå for utviklingen av hotellet, har Bane NOR Eiendom AS og Utstillingsplassen Eiendom AS etablert et felles SP-selskap med 50 prosent eierskap hver, Nyhavna Hotell Utvikling AS.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss. Nyhavna har med sin nærhet til Midtbyen og sin gode kollektivtilgjengelighet, et stort potensial og fremstår som et av de viktigste byutviklingsområdene i Trondheim, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Trondheims nye bydel

Omdanningen av Nyhavna vil ifølge overordnet plangrunnlag, ha positiv innvirkning på tilliggende bydelsområder og regionen som helhet, og styrke Midtbyen som Trondheims identitetsbærer og viktigste handels- og kultursentrum.

– Vi er sikker på at det å etablere et flott, nytt hotell på Nyhavna vil gi en flying start til byutviklingen i området. Dette er, slik vi ser det, helt i tråd med kommunens målsettinger. Vi vet at det også skal foregå en storstilt utbygging i naboområdene i øst (Reina, Jarlheimsletta og Lilleby), og hotellet vårt vil bidra til å knytte Nyhavna sammen med nedre Elvehavn og byen for øvrig, sier Eiken.

– Vi er svært tilfredse med å delta i utviklingen av et nytt storhotell sentralt i Trondheim, og anser Nyhavna som et spesielt spennende område, det neste store transformasjonsområdet i byen, supplerer Gründer av Utstillingsplassen Eiendom, Terje Haugan.

Tollpost

Administrerende direktør Svein-Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge sier han gleder seg stort til å få drive byens største hotell, og takker for tilliten gitt av Bane NOR Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom.
– Vi ser frem til å styrke Scandic sin posisjon i Trondheim ytterligere og bidra til å skape et nytt og spennende miljø i Nyhavna. Med dette hotellet vil Trondheim bli rustet til å ta imot flere virkelig store konferanser og kongresser som i dag gjerne legges til Oslo eller Gardermoen, sier Steen-Mevold.

Bane NOR Eiendom eier den 15 mål store Tollpost-tomta hvor hotellet skal bygges. Eiendommen har tidligere vært bortfestet til godsaktører, men er nå fraflyttet for å legge til rette for en utvikling i tråd med ny kommunedelplan. Hotellprosjektet vil ikke legge beslag på hele eiendommen. Bane NOR Eiendom har foreløpig ingen konkrete planer for resten av tomta som trolig vil bli regulert til kombinert nærings- og boligformål.

I kommunedelplanen er det stilt krav om gjennomføring av flere utredninger og programmer før det kan vedtas nye reguleringsplaner for Nyhavna-området.

– Utredningsarbeidet er i gang og vil pågå et stykke ut i 2019 som et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trondheim Havn og Bane NOR Eiendom. Parallelt har vi startet opp regulering av området. Dersom alt går som planlagt, kan det nye konferansehotellet åpne i 2022 eller 2023, avslutter Petter Eiken.