Slik kan busstomta i Schweigaards gate i Oslo bli. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Atchain

Slik kan busstomta i Schweigaards gate i Oslo bli. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Atchain

Bane Nor Eiendom sender inn nytt planforslag for busstomta

Bane Nor Eiendom gjør om på sine opprinnelige planer for den såkalte busstomta i Schweigaards gate 41-51 i Oslo etter stort lokalt engasjement.

I Bane Nor Eiendoms nye forslag er cirka halvparten park og halvparten bygg, med parken nærmest den eldre bebyggelsen mot øst, som strekker seg fra Schweigaards gate til Oslogate.

«Dermed kan nabolaget få en etterlengtet park som kan gi økt trivsel i området. Nabolagsparken foreslås sikret gjennomført samtidig som bygget realiseres og at kostnaden tas av utbyggingsprosjektet, gjennom en utbyggingsavtale med kommunen. Parken legger til rette for en fremtidig åpning av Hovinbekken, fra Klosterenga og videre nedover Schweigaards gate gjennom parken», skriver de i en pressemelding.

Videre forteller de at det nye bygget blir kontor, med utadrettede funksjoner i første etasje mot gaten og parken. Bane Nor Eiendom foreslår å plassere det nye bygget nærmest den nyere bebyggelsen mot vest, samtidig som høydene trappes ned mot den eldre bebyggelsen mot øst og den nye parken.

De forteller også at de så på muligheten for hotell på tomten, men at park og føringer om høyde umuliggjorde de planene.

– Eiendommen har gangavstand til Oslo S, så den er godt egnet for en bilfri hverdag for de som skal jobbe i bygget. Samtidig ser vi at en park her vil bidra til en grønn lunge i nabolaget og at den sikrer en fremtidig mulighet for åpning av Hovinbekken. Ved å kombinere utvikling og park på tomten ser vi at prosjektet også bidrar til utadrettede funksjoner mot parken, som igjen bidrar til en tryggere park. Gjennomføring av nybygget vil samtidig sikre at parken blir opparbeidet samtidig, og man slipper å avvente til kommunale bevilgninger er på plass, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane Nor Eiendom.

– I Bane Nor Eiendom tar vi samfunnsansvar gjennom god og bærekraftig byutvikling. Og det å transformere en tidligere parkeringsplass til et bærekraftig næringsbygg samt en park for bydelens beboere, vil gi overgangen mellom Schweigaardsgate og Gamle Byen et positivt løft. Dette tror vi blir veldig bra, sier prosjektdirektør Kristin Lund i samme melding.