Arkivfoto

Arkivfoto

Bane Nor arrangerer markedsdag for østlandsområdet

Bane Nor har flere kontrakter i østlandsområdet som skal ut på markedet i løpet av året som kommer.

Prosjektdirektør Bettina Sandvin inviterer derfor til digital markedsdag for prosjektområde Utbygging Øst 30. mars.

– Vi har flere interessante prosjekter som trenger rådgiver eller entreprenør, og jeg gleder meg til å vise dem frem. Det gjelder prosjekter i Oslo-regionen, på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen, og det er god variasjon i både størrelse og kompleksitet på prosjektene, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin i en melding til Byggeindustrien.

Utbyggeren viser til at det er mye som skjer i Osloregionen.

– I prosjektet Retningsdrift Brynsbakken er rådgiveranskaffelse ute i markedet. På Grorud stasjon skal det bygges nytt ventespor, og det er forventet at rådgiveranskaffelse blir utlyst i andre kvartal i år. Det er også planer for universell utforming på de store stasjonene Asker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S. Dette er et prosjekt som ligger litt frem i tid, sier Sandvin.

Det skal også innføres nye togsett på lokaltoglinjene L1 (Oslo S-Strømmen) og L2 (Oslo S-Ski).

– Totalentreprise med samspill for oppgradering av åtte stasjoner på Hovedbanen og Østfoldbanen er ute i markedet, med frist for prekvalifisering 30. mars. Men det skal også utføres arbeider på stasjoner på Drammen- og Spikkestadbanen, og vi regner med å lyse ut rådgiverkontrakt i andre eller tredje kvartal, skriver Bane Nor.

På Østfoldbanen kommer prosjektet Ny avgreining Østre linje til å kunngjøre en rådgiverkontrakt i løpet av de nærmeste månedene.

– Dette er et stort prosjekt, som er planlagt som en totalentreprise.

– Det store prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skal utlyse flere kontrakter fremover. Det gjelder blant annet en utførelsesentreprise for Kransen Nord og en rådgiverkontrakt for Togparkering Moss, som begge utlyses i løpet av 2023. Flere kontrakter blir utlyst i 2024/2025. På Kongsvingerbanen er det en rekke tiltak som skal gjennomføres. Det er allerede ute en rådgiverkontrakt for de fire første tiltakene, med frist om å søke deltagelse 17. mars. Vi forventer at anskaffelse av entreprenør vil skje i 2024. Når det gjelder arbeidet med tømmerterminal og togparkering i Kongsvinger, så regner vi med å gå ut med en rådgiverkontrakt neste år, skriver Bane Nor videre.

Bane Nor ønsker nå å invitere bransjen til digital markedsdag, for å dele flere detaljer om jernbaneprosjektene som er på gang på Østlandet. Prosjektdirektør Bettina Sandvin sier hun håper på god interesse.

– Når jeg ser på helheten, så synes jeg at det er mange interessante prosjekter, som bør passe både store og små rådgiverbedrifter og entreprenører. Vi kommer selvsagt til å informere markedet underveis om hver enkelt kontrakt, men 30. mars har man mulighet til å få en samlet presentasjon, sier Sandvin.