Ann-Kristin Ytreberg

Bærekraft: La oss gjøre mer av det som virker!

Ved inngangen til et nytt år er det naturlig å sette seg nye og ambisiøse mål. Oslo som Europas Miljøhovedstad setter tonen, og bør inspirere til en bærekraftsdugnad over hele landet. La oss tørre å være konkrete; fokusere på det den enkelte bedrift kan ta tak i - med tiltak vi ser virker og som gir målbare resultater.

Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder, Miljøfyrtårn

Et av de tiltakene som virker er miljøsertifisering. Eiendomssektoren har forstått dette, og har faktisk satt sertifisering som tiltak nr. 1 i sitt Veikart mot 2050. Miljøfyrtårn har nylig gjennomført en kundeundersøkelse blant sine 5800 sertifiserte virksomheter. Resultatet fra denne understøtter tiltaket og beviser effekten: Av private virksomheter svarer hele 81% at de i «stor grad» eller «svært stor grad» opplever miljøforbedringer som følge av Miljøfyrtårnsertifisering. Blant de Miljøfyrtårn-sertifiserte bedriftene i byggenæringen isolert, er tallet så høyt som 84,5%!

Det lønner seg også økonomisk
I tillegg til miljøeffekteken ser vi også andre interessante tall fra et mer bedriftsøkonomisk perspektiv: 52% av de private og statlige virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen, og hele 40% oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever reduserte kostnader. Det faktum at sertifisering lønner seg både miljømessig og økonomisk er gode nyheter for å motarbeide myten om at sertifisering koster for mye.

Hele bransjen må med – og måles
BREEAM er den sertifiseringsordningen som er mest kjent innen byggebransjen, og er en viktig brikke i å øke kvaliteten på norske byggprosjekter. Men denne ordningen relaterer seg primært til byggmassen. Skal vi oppnå et generelt miljø- og klimaløft, er det viktig at vi sikrer konsekvent miljøledelse i hele bransjen. Etterspør man anerkjent miljøsertifisering (som f.eks Miljøfyrtårn eller ISO-14001) hos alle leverandører og underleverandører, kommer vi langt. Det har positiv effekt ikke bare på direkte utslipp, men også på de indirekte utslippene fra industri, transport, energi og avfall som er forbundet med byggeprosjektet.

Miljøfyrtårn (med fokus på energi, transport, avfall, HMS og innkjøp) har laget hele 9 forskjellige bransjekriteriesett for byggenæringen sammen med bransjeforeninger og toneangivende firma. Det relativt nye kriteriesettet for Rådgivende Ingeniører og Arkitekter- utarbeidet sammen med bla RIF, AiN, Multiconsult og Ratio Arkitekter- er viktig fordi det får inn et systematisk fokus på miljø og klima helt fra prosjekteringsstadiet (inkludert mal for miljøoppfølgingsprogram). Dette er et kriteriesett som direkte komplimenterer BREEAM og som gjør at mange flere av de små og mellomstore leverandørene kan komme opp på et bedre nivå og tenke helhetlig rundt bærekraft fra start. Særlig fordi det finnes mange små byggeprosjekter (og arkitektkontorer) som ikke har økonomi til å satse på en BREEAM sertifisering, er dette utrolig viktig.

Fei for egen dør – og bruk innkjøpsmakta!
Med miljøsertifisering får man både en tiltaksliste for å oppfylle kriteriene for sertifisering, og en oversikt over egen påvirkning. I tillegg måler og rapporterer man årlig. Det som måles, gjøres, og miljø- og klimarapporten synliggjør resultatene og gir inspirasjon til ytterlige forbedringer og kulturbygging.

Vi ser altså at miljøsertifisering virker. Men skal vi få til en «snøballeffekt» må vi heller ikke glemme den påvirkningen vi kan ha ved å stille kravet videre. Hvorfor ikke være ambisiøs i 2019 og si at alle leverandører skal være sertifisert. Fordelen ved å etterspørre sertifisering er at du vet at leverandører holder et visst nivå og har fokus på kontinuerlig forbedring.

Skal vi komme videre, må vi alle gjøre det som virker, og vi må tørre å forlange det samme av samarbeidspartnere og leverandører.

Godt nytt bærekraftig byggeår!