Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Både penger og praksiskandidater er på plass – men det har vist seg umulig å skaffe lærere

Praksiskandidatkurs skal gi ufaglærte med arbeidserfaring mulighet til å ta fagbrev. Men nå henger planlagte kurs innenfor tre ulike anleggsfag i en tynn tråd.