Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA (fra venstre) kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), fagsjef for bygg og bolig Marianne Åvik Bråten EBA og administrerende direktør i Hersleth Entreprenør, Reinert Hersleth.
Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA (fra venstre) kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), fagsjef for bygg og bolig Marianne Åvik Bråten EBA og administrerende direktør i Hersleth Entreprenør, Reinert Hersleth.

Både nybygg og rehabilitering blir viktig i ny boligmelding

Når regjeringen legger frem ny boligmelding neste år, må den svare på en rekke utfordringer som både boligkjøperne og byggenæringen møter i dagens marked. Denne uken ga byggenæringen sine innspill til hva som trengs av en ny boligmelding.