Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Både høyt salg og høy eksport av trelast i mars

Salget i mars av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast er på samme nivå nasjonalt sammenlignet med mars i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Fjoråret var et rekordår med en historisk høy etterspørsel. Samtidig fortsetter eksporten av trelast å øke, og for mars økte den med hele 13,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kraftige økningen i eksport av sagtømmer som råvare fortsetter og er på 69,6 prosent sammenlignet med mars i fjor, ifølge SSB.

Impregnert som produkt har hatt en økning i produksjonen med 1,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Det pågår mange og store investeringer i treindustrien for å øke produksjonskapasiteten for trelast i Norge, det er viktig for å henge med i den internasjonale konkurransen og de mulighetene Norge har for å øke viderefordelingen av tømmer i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

- Også markedet i byggenæringen er preget av stor usikkerhet om dagen, som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Det er store forstyrrelser i flere verdikjeder som følge av mangel på blant annet transportkapasitet og dramatisk økning i drivstoff- og energikostnader. Foreløpig har ikke den store usikkerheten påvirket salget av trelast, men vi er bekymret for konsekvenser av dette fremover, legger hun til.