Asle Randen (f.v.) prøver ut Backes egen BIM-kiosk mens Mårten Skällenäs (strategi- og utviklingsdirektør Backe), Tage Skotvold (InnoWin), Arne Berre (SINTEF Digital), Lena Bygballe (BI), Jørn Egil Tøien (Lean Communications) og Bjørn Ungersness (Lean Communications) følger med.

Backe vil heldigitalisere byggeprosessen

Backe Entreprenør, Lean Communications, SINTEF Digital og Handelshøyskolen BI får 15,7 millioner kroner over fire år av Forskningsrådet, gjennom BIA-programmet,til sitt DigiBuild-prosjekt som skal heldigitalisere byggeprosessen.

- Det handler om å skape en heldigital prosess, og ikke nødvendigvis den samme prosessen som vi har i dag, forteller administrerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør til Byggeindustrien på gruppens oppstartsmøte.

– Vi har satt oss tre hovedmål; å utvikle kunnskap om hva en heldigitalisert byggeprosess innebærer, å utvikle en teknologisk plattform og å utvikle et verktøy som sikrer at vi ikke bare har kunnskap, men lærer oss å bruke det, legger han til.

Backe og de andre samarbeidspartnerne er åpne på at de ikke vet hvordan dette vil bli til slutt.

– Vi har mange tanker og har pratet om mye, men det blir helt sikkert noe annet enn det vi tenkte i går. Vi har et team med BI og SINTEF på forskningssiden sammen med oss og Lean Communications, så vi har et godt grunnlag til å skape noe som er litt annerledes. Hvis vi hadde gjort dette alene, så kunne vi bare gjort noe av det vi har nå digitalt, men nå prøver vi å gå ut av den tradisjonelle tenkningen, understreker Randen.

Flere initiativ

I prosjektgruppa er man helt klare på at det allerede finnes mange gode digitaliseringsprosjekt i byggenæringen. De viser blant annet til bruk av Virtual Design and Construction (VDC) og Building Information Modeling (BIM) i prosjekterings- og produksjonsfasen, Statsbyggs Digibygg og Veidekkes BIA-prosjekt Quality and Learning in Construction, et proaktivt kvalitetssystem.

– Jeg har ikke observert noen andre som ser på helheten. Mange gjør mye, men på enkeltområder. Da blir man fort fanget litt i at man digitaliserer for å digitalisere, og ikke skape for å skape en endring. Vi ønsker å se på helheten, poengterer Randen.

Han får støtte av de andre aktørene, og SINTEF og BI understreker at deres deltagelse gir prosjektet den nødvendige forskningstyngden.

– Dette er et forskingsprosjekt med forskningsbasert kunnskap som kan stilles til rådighet for alle, sier førsteamanuensis Lena Bygballe i Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI.

– SINTEF vil bidra til realiseringen av en digital plattform for sikker deling og utveksling av informasjon gjennom en digital tvilling, for bruk både på langs og på tvers i byggeprosessen, skyter sjefforsker Arne-Jørgen Berre fra SINTEF Digital inn.

Samtidig har Backe med seg Lean Communications, et selskap de har samarbeidet tett med på egne prosjekt i mange år. De mener Lean er en utmerket tilnærming for å finne frem til fremtidens byggeprosess.

Klare mål

Selv om mye av veien vil bli til mens de går, har Backe allerede definert målene de ønsker å oppnå. DigiBuild har sett til “Digitalt veikart for byggenæringen” og kopiert besparelsesmålene derfra; 33 prosent kostnadsreduksjon, 50 prosent lavere klima-
gassutslipp og 50 prosent raskere prosjektgjennomføring.

Ikke nok med det, de har også tidfestet dette. Målene fra veikartet skal oppnås innen 2025, og DigiBuild skal løse de sentrale utfordringene og validere effektmålene der innen 2021. Samtidig sier Backe Entreprenør at de har som mål at full besparelseseffekt skal nås i alle egne byggeprosjekt som igangsettes fra 2025.

– Det er ambisiøse tallfestede mål, men de er ikke urealistiske hvis vi bryter dem ned i delmål. Da bli summen slike tall som vi snakker om her, sier Randen.

Alle parter tror dette er et prosjekt som vil komme hele næringen til gode, og samarbeidspartnerne ønsker innspill fra hele næringen.