Ill. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of ArchitectureIll. Nordic Office of Architecture

Backe valgt som samspillsentreprenør for storprosjektet Kildn

Tertnes Holding AS har valgt Backe som samspillsentreprenør for videre utvikling av prosjektet Kildn på Askøy utenfor Bergen.

Etter planen skal Kildn bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk, samt hjemmehavn for en fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.

Prosjektet skal etableres i området Eidsvika - Brakedalsvika sørvest på Askøy.

– Prosjektplanleggingen har pågått over tid, og der man har endt opp med løsninger som setter minst mulig fotavtrykk, og ivaretar landskapet og miljøet i området på en best mulig måte, heter det i en pressemelding fra utviklerne.

Det skal bygges kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringslokaler, til sammen cirka 60.000 kvadratmeter fullt utbygd.

– Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solseller, termisk energi og jordvarme. Trafikken til og fra området skal skje sjøveien, blant annet med et nettverk av utslippsfrie hurtigbåter. Det vil likevel bli etablert en tunnel for landbasert adkomst i anleggsfasen, og primært for servicebehov når anlegget kommer i drift, ifølge meldingen.

Det arbeides for tiden med regulering av området til formålet.

Tertnes Holding og Backe peker på at de innen kort tid vil ha på plass et endelig konseptvalg. Prosjektet går nå inn i en ny utviklingsfase, som vil foregå frem mot årsskiftet, parallelt med reguleringsprosessen.

– Vi er stolte og glade for å ha blitt valgt som samarbeidspartner til dette fantastisk spennende og banebrytende prosjektet. Å få være med å utvikle noe som vil bety så mye for regionen er et privilegium som vi også har den største respekt for. Prosjektet har høye miljø- og bærekraftsmål. Vi kommer til å bruke mye ressurer på å finne de beste løsningene med tanke på disse målene, bruke lokale ressurser i størst mulig grad, og utnytte blant annet stedlige masser til betongproduksjon. Nærheten til sjøen gir også mange muligheter til å tenke nytt når det gjelder transport og logistikk. Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgaven sier Arne Kleivdal, daglig leder i Backe Bergen, i meldingen.

– Vi valgte Backe som samarbeidsparnter ut i fra deres lange erfaring og solide kompetanse, samt satsning på fremtidige løsninger med tydelige bærekraftsmål i produksjonen. Backe er lokalt representert gjennom Backe Bergen. Dette er viktig for sysselsettingen i regionen, og vi ønsker å bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft. Dette prosjektet skal sette Askøy, regionen og Vestlandet på kartet som en initiativtaker i det grønne skiftet, og vi er sikre på at Backe vil ta denne utfordringen og gjennomføre prosjektet på en optimal måte, sier Jan Olav Jørgensen, styreleder i Tertnes Holding AS, i meldingen.