Nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Illustrasjon: LINK
Nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Illustrasjon: LINK

Backe skal bygge Vikhammer ungdomsskole og kulturarena for Malvik kommune

Backe har nylig blitt tildelt samspillskontrakt for prosjektering og bygging av nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena for Malvik kommune til en verdi av 330 millioner kroner.

Entrepriseformen er totalentreprise med samspill og tildelingen skjer etter avholdt forprosjekt hvor Backe, sammen med rådgivere og leverandører har deltatt i samspill med Malvik kommune. Marstrand er engasjert som prosjektets samspillsrådgiver både for forprosjektet og videre inn i utførelsesfasen, ifølge en pressemelding.

Prosjektet inneholder et 7.200 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg for skole og kulturarena, samt bygging av nytt idrettsanlegg med fotball- og friidrettsbane. I tillegg skal tilstøtende veg- og VA-anlegg oppgraderes.

Anne Irene Enge, kommunalsjef Malvik kommune og Terje Broli, adm. direktør Backe Trondheim.
Anne Irene Enge, kommunalsjef Malvik kommune og Terje Broli, adm. direktør Backe Trondheim.

Malvik kommune har satt høye miljømål i prosjektet med blant annet 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp, passivhusstandard og fossilfri anleggsdrift. I tillegg vil den nye skolen utstyres med et større solcelleanlegg og en av Norges første CO2-nøytrale kunstgressbaner.

Etter et vel gjennomført forprosjekt gleder vi oss nå til å komme i gang med byggingen. Backe er spesielt stolte av å være med på Malvik kommunes storsatsing på skole og kultur på Vikhammer, sier administrerende direktør Terje Broli i Backe Trondheim.

Han peker på at prosjektet har en samarbeidsform hvor entreprenøren får utnyttet sine styrke, i tett samspill med byggherre og andre samarbeidspartnere.

For Backe er prosjekter med risikodeling en samarbeidsform som samsvarer godt med våre verdier og kultur, sier Broli.

Sammen med Malvik kommune og Marstrand, har Backe med seg LINK arkitektur, Bravida og Fossli Maskin og transport som hovedsamarbeidspartnere i prosjektet.

Bygging starter i september, med ferdigstillelse og overlevering første kvartal 2023.