Edvardsløkka. Ill. Conceptor Bolig
Edvardsløkka. Ill. Conceptor Bolig

Backe sikret seg intensjonsavtale for 130 leiligheter i Kongsberg

Backe Stor-Oslo har signert en intensjonsavtale med Edvardsløkka Bolig AS, eid av AS Kongsberg Tomteselskap og Conceptor Bolig AS, om utvikling av cirka 20.000 kvadratmeter på Kongsberg.

I alt planlegges det 130 nye leiligheter og rekkehus, samt 7.000 kvadratneter næringsarealer på Edvardsløkka.

Området på 20.000 kvadratmeter er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Avtalen med Backe Stor-Oslo omfatter utvikling, prosjektering og bygging av prosjektet Edvardsløkka Bolig. Edvardsløkka ligger cirka 1,2 kilomeyer fra Kongsberg sentrum med eksisterende boligmasse mot sør, øst og nord med rekkehus, leilighetsbygg og eneboliger.

– Vi ser frem til å samarbeide med Backe Stor-Oslo om utviklingen av Edvardsløkka i Kongsberg. Dette området er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det blir dermed en god blanding av boliger kombinert med næringsvirksomhet, kafe, nærbutikker og dagligvarebutikk, sier Frank Johannessen som er prosjektleder i Conceptor Bolig AS i en pressemelding. Conceptor Bolig AS (55 prosent) eier Edvardsløkka Bolig AS sammen med AS Kongsberg Tomteselskap (45 prosent).

På Edvardsløkka vil 60 prosent av arealene utvikles til nye boliger med planlegging av totalt 130 leiligheter. Kontorer og næringsvirksomhet som kafe, nærbutikker og dagligvarebutikk vil utgjøre de resterende 40 prosent av prosjektets arealer på 7.000 kvadratmeter.

Prosjektet skal Breeam-sertifiseres og partene peker på at det er høyt fokus på å benytte utslippsfrie og fossilfrie løsninger.

– I tillegg skal store deler av bygningsmassen bygges i massiv tre og utgravde masser skal i størst mulig grad gjenbrukes på tomten for å unngå unødvendig transport, heter det i meldingen.

– Backe Stor-Oslo skilte seg spesielt ut i konkurransen på svar til bærekraftspørsmål i prosjektet, og har deltatt i energi- og bærekraftutredninger, skriver partene.

– Vi er utrolig fornøyde med å få muligheten til å bygge mer i Kongsberg og i samspill med utbygger jobbe med klima- og miljømålene som er satt for prosjektet, forteller administrerende direktør i Backe Stor-Oslo, Arne Landmark.

– Det er betydelige miljøambisjoner for prosjektet og det jobbes aktivt med implementering av ulike miljø- og bærekraftstiltak i prosjektutviklingen, sier Frank Johannessen. Videre er det et mål om å signere helseaktører som leietakere i nærhet til leilighetene og rekkehusene som skal bygges.

Prosjektet kommer ut for salg i løpet av 2022 og det er forventet byggestart ved årsskiftet 2022/2023.