Ill. Arkitektgruppen Lille Frøen

Ill. Arkitektgruppen Lille Frøen

Backe Romerike bygger nye Nye Aursmoen skole og barnehage

Backe Romerike signerte mandag en samspillskontrakt med Aurskog-Høland kommune for utvikling og bygging av Nye Aursmoen skole og barnehage.

Prosjektet omfatter to faser, en samspillsfase og en utførelsesfase med riving av eksisterende bygningsmasse, utvikling og bygging av en ny 1-10 skole, ny barnehage med 10 avdelinger, ressursavdeling, voksenopplæring, fritidsklubb og idrettshall samt prøvedriftsfase. Prosjektet inkluderer også en opsjon på svømmehall med opplæringsbasseng.

– Dette blir et stort og spennende byggeprosjekt for både Aurskog-Høland kommune og Backe Romerike, og det er med stor ydmykhet og stolthet at vi tar fatt på samarbeidet. Vi gleder oss til å utvikle og oppføre et prosjekt som skal huse over 1.000 barn og unge, sier prosjektleder i Backe Romerike, Henrik Huseby, i en melding til Byggeindustrien.

Sammen med Arkitektgruppen Lille Frøen og landskapsarkitektene i Østengen & Bergo har Backe Romerike designet et prosjekt som skal videreforedles sammen med brukere og kommunen i felleskap.

– Norconsult, Sweco og Brekke & Strand vil også yte sin kompetanse til prosjektet som rådgivere. Prosjektet har gjennomgående høyt fokus på miljø, klima og bærekraft ved eksempelvis svanemerking, massivtre som bæresystem og lave klimagassutslipp. Videre legger byggene til rette for høy grad av flerbruk, sambruk og merbruk av arealer, heter det videre i meldingen.

Aurskog-Høland kommune skriver i en pressemelding at fire leverandører ble prekvalifisert for konkurransen.

– Løsningsforslagene er vurdert opp mot utvelgelseskriteriene i konkurransen, og leverandøren som ble tildelt kontrakt for videre utvikling av prosjektet ny barnehage og skole på Aursmoen er Backe Romerike AS, skriver kommuen.

Kommunen peker videre på at gjennomføringen av samspillsfasen planlegges med bred involvering av interessenter og brukergruppene til de nye byggene.

Forprosjektet planlegges lagt fram for politisk behandling og beslutning i lløpet av høsten 2022.

Fra signeringen. Foto: Backe Romerike

Fra signeringen. Foto: Backe Romerike