Fra venstre: administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge (ordstyrer), administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, HR- og kommunikasjonssjef i AF Gruppen Bård Frydenlund og administrerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Backe og AF: - Forskningsrådet avgjørende for FOU i byggenæringen

Forskningsrådet har en større funksjon enn det å dele ut penger til forskningsprosjekter, mener Backe og AF Gruppen.

Entreprenørselskapene var invitert til Byggedagene for å snakke om to ulike bransjerelaterte forskningsprosjekter som begge har fått støtte fra Forskningsrådet. Da administrerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør og Bård Frydenlund, HR og kommunikasjonssjef i AF Gruppen, ble spurt om hvilken funksjon Forskningsrådet har hatt i prosjektene, kom de inn på mer enn viktigheten av den økonomiske støtten.

– Den største effekten er at vi har fått større gjennomføringskraft i prosjektet vårt. Vi har kunnet organisere på den måten vi har gjort med kompetanse internt og ikke minst med eksterne eksperter. Støtte fra Forskningsrådet gir også en forpliktelse i forhold til å gjennomføre og vi får FOU inn i faste rammer, sa Asle Randen i Backe.

– Med et prosjekt som vi har som involverer så mange aktører, inklusive forskningsmiljøet ved NTNU, så hadde vi ikke fått det til uten Forskningsrådet, både i forhold til den økonomiske støtten, men også i forhold til de rammebetingelsene de setter for hvordan prosjektet skal gjennomføres på en forsvarlig måte. Vårt prosjekt hadde ikke blitt noe av uten Forskningsrådet, sa Bård Frydenlund i AF Gruppen.

Interessant for Forskningsrådet

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet synes det var interessant å høre entreprenørenes refleksjoner rundt Forskningsrådets funksjon.

– Det er interessant å høre aktørene si at det å rigge et prosjekt i en forsknings- og utviklingssammenheng har en stor egenverdi i seg selv. De opplever at de strukturerer opp noe som kanskje ville skjedd litt her og der og som da ikke ville blitt like bra, og de hadde ikke fått dokumentert kunnskapen og erfaringen like godt slik at andre kan lære av det, sa Røttingen.

Digibuild – en heldigitalisert byggenæring

Administrerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør fikk muligheten til å gi en kort presentasjon av entreprenørselskapets Digibuild prosjekt som går på å heldigitalisere byggeprosessen. Backe Entreprenør har sammen med Lean Communications, SINTEF Digital og Handelshøyskolen BI fått 16 millioner kroner over fire år av Forskningsrådet. Hele prosjektet har et budsjett på 48 millioner kroner.

– Det er ikke det at vi ikke har digitale verktøy, men vi hadde ikke noe god flyt i måten vi bruker verktøyene og hvordan de samhandler, og det hindret oss i å bli effektive i byggingen vår. Dette var utgangspunktet for vårt prosjekt, sa Randen før han kom med målene for Digibuild-prosjektet.

– Vi vil ha svar på hvordan en heldigital byggeprosess ser ut og hva som skal til for å få dette til å flyte. Vi skal etablere en plattform som sikrer at vi får en kommunikasjon mellom de ulike digitale hjelpemidlene, og vi skal lage et opplæringsverktøy som sikrer at vi tar det i bruk i bedriften, sa Randen.

KSS

Bård Frydenlund, HR og kommunikasjonssjef i AF gruppen, holdt en kort presentasjon av prosjektet; Kontraktsstrategi og spesialistbasert samspill (KSS), som selskapet gjennomfører sammen med en rekke sentrale bransjeaktører.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi i lang tid har sett en økende trend der byggherrene ønsker mer kontrakter som er bygget på en samspillsmodell. Samtidig opplever vi at næringen trenger litt mer strukturert kunnskap om hvordan dette kan fungere i praksis, sa Frydenlund.

– Vi ønsker å skape et bedre grunnlag for å få ut kreativitet, utvikling, nyskapning, øke kvaliteten, redusere mengden prosjekteringsfeil og bygningsfeil, og vi tror det er et potensial for å få et lavere konfliktnivå, fortsatte han.

Blir testet i prosjektene

Ifølge Frydenlund blir det fireårige prosjektet (2017-2020) gjennomført i ulike pakker der resultatene fortløpende blir testet i ulike prosjekter.

– Prosjektet er bare halvveis, men vi ser noen tendenser og trender. Det åpenbare er at når aktører blir involvert i tidlig fase, så får vi et bedre samspill. Vi ser også at når man bruker felles digitale verktøy til prosjekterings- og byggefasen, så blir man mer effektive. Når det kommer til kultur så ser vi at samlokalisering på byggeplass er positivt, sa Frydenlund.