Illustrasjonsfoto: UiT

BA-senteret ved UiT inngår samarbeid med Betongelementforeningen

Kompetansesenteret for Bygg- og Anleggsnæringen i Nord ved UiT Norges Arktiske Universitet, inngår faglig samarbeid med Betongelementforeningen.

Det skriver Betongelementforeningen i en pressemelding fredag.

‒ Betongteknologi har siden 60-tallet utgjort en vesentlig del av kompetansemiljøet i Narvik, sier leder for institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT, Bjørn-Reidar Sørensen.

Målet med samarbeidet er, ifølge meldingen, å videreutvikle undervisningen og forskingen ved universitetet gjennom i nært samarbeid med næringen og andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom kompetansebygging og rekruttering.

‒ Et samarbeid med Betongelementforeningen gir oss innblikk i de utfordringer og muligheter som finnes i bransjen, sier Sørensen.

Samarbeidet er allerede i gang, og leder for BA-senter Nord, Jørn Eldby, inviterer interesserte til å delta på det nettbaserte etterutdanningskurset ved UiT «Prosjektering av betongelementer», som går over åtte uker med oppstart 7. september.

Kurset gjennomføres i nært samarbeid med Betongelementforeningen og Arcon Prosjekt, og er en del av Norges bidrag til kompetanseheving som følge av koronapandemien, og dermed gratis for deltagerne, heter det i pressemeldingen.

Et neste steg i samarbeidet vil være spesialisering for ledere av byggmontasje.