Bildet er fra grunnsteinsnedleggelsen. Fra venstre: Håvard Granøien, prosjektleder, B&B Entreprenør, Linn Bøhle, prosjektleder, B&B Entreprenør, Arne Nordbotn, daglig leder B&B Entreprenør, Christian Wist, daglig leder, RELOG AS, Tor Jørgen Fossum, prosjektleder, B&B Entreprenør og Sivert Finserås, prosjektleder, RELOG AS.
Bildet er fra grunnsteinsnedleggelsen. Fra venstre: Håvard Granøien, prosjektleder, B&B Entreprenør, Linn Bøhle, prosjektleder, B&B Entreprenør, Arne Nordbotn, daglig leder B&B Entreprenør, Christian Wist, daglig leder, RELOG AS, Tor Jørgen Fossum, prosjektleder, B&B Entreprenør og Sivert Finserås, prosjektleder, RELOG AS.

B&B Entreprenør fikk 100-millionerskontrakt i Trøndelag

B&B Entreprenør skal bygge nytt rugeri for Norsk Kylling på Støren. Kontrakten er verdt cirka 100 millioner kroner.

B&B Entreprenør har inngått byggekontrakten med Nye Støren Industrieiendom AS som er eid av RELOG AS. Det nye rugeriet skal bygges på tomten hvor Norsk Kylling i over 20 år har drevet slakteri. Den gamle bygningen ble revet nå i vinter.

– Vi er svært fornøyde med å få dette prosjektet. Det blir byggestart nå i mai 2022, og vi kommer til å bruke flere lokale underentreprenører og leverandører fra Gauldal, sier daglig leder i B&B Entreprenør Arne Nordbotn i en pressemelding.

Byggherren har valgt å gjennomføre en såkalt samspillsprosess med B&B Entreprenør. Entreprenøren har dermed kommet tidligere inn i prosjektet og utviklet det i tett samarbeid med rådgivere og byggherre.

– Samspillsprosesser skaper verdi for alle parter, særlig i store og komplekse prosjekter. Som entreprenør får vi mulighet til å bidra enda mer, og finne enda flere konstruktive, gode løsninger for både eiere og brukere av bygget. Vi i B&B Entreprenør er aller best når vi samskaper med andre, sier daglig leder i B&B Entreprenør Arne Nordbotn i en pressemelding.

Det nye rugeriet blir på over 4.500 kvadratmeter. Byggherren skal selv levere produksjonsutstyret, og dette skal monteres og kjøres i gang våren 2023.