Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avsporing ved Oslo S i fjor skyldes feil etter sporarbeid

Årsaken til at et lokomotiv sporet av ved Oslo S i mai i fjor, var en sporfeil i en S-kurve etter arbeider på sporet. Bane NOR må nå bedre sine rutiner.

Statens havarikommisjon for transport skriver i sin rapport at sporfeilen oppsto etter sporarbeider sommeren 2018, og at disse arbeidene førte til svakheter som gjorde sporet ustabilt.

Ulykken skjedde onsdag 8. mai da lokomotivet sporet av i en sporveksel på vei fra hensettingsområdet i Lodalen til Oslo S, Lokomotivet bakket sju vogner inn i spor 19 da det kjørte over en buffer (støtfanger) og ble løftet av skinnene. Bufferen falt av da to personvogner hengte seg opp i en S-kurve noen hundre meter før avsporingen.

Avsporingen førte til at rundt 2.000 liter olje lekket ut og ned i grunnen og at tre spor måtte stenges. Dette førte igjen til at flere tog på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen ble innstilt.

Ifølge Havarikommisjonen klarte ikke Bane Nor selv å finne ut at det var en feil i svingen som førte til avsporingen. Feilen ble først oppdaget da kommisjonen selv gjennomførte en testkjøring 12. juni.

Undersøkelsene har også avslørt at en lignende episode skjedde med samme vogn september året før, men at dette ikke førte til noen avsporing og ikke ble registrert i Bane NORs systemer.

Havarikommisjonen har derfor fremmet en sikkerhetstilråding som retter seg mot at Bane Nor sikrer tilpassede rutiner for kontroller etter sporarbeider og ulykker.

Ingen personer ble skadd i avsporingen.