Illustrasjon: Avinor
Illustrasjon: Avinor

Avinor utsetter Bodø lufthavn-vedtak ett år

Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder.

Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner.

- Ny lufthavn i Bodø er svært viktig både for Avinor, Forsvarssektoren og lokalsamfunnet. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre prosjektet, men vi har underveis opplevd endrede premisser for Avinors deltakelse. Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en pressemelding.

I meldingen får det frem at byggherren mener at bevilgningen og føringene som ble lagt i siste satstbudsjett medfører betydelig økt finansiell risiko for Avinor.

«Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 milliarder kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er øket til 2,2 miliarder kroner. Avinor må itillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1,0 miliarder kroner», oppsummerer de.

- Avinor har ansvar for å drifte et sikkert flytilbud i hele landet, og vi har en rekke prosjekter det er nødvendig å gjennomføre de neste årene. Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sier Foss.

Avinor peker også på at utviklingen i luftfarten de neste årene er svært usikker. En utsettelse vil gi bedre mulighet for å styrkeprosjektet og ta ned risikoen ved å sikre rammevilkårene for prosjektet. Prosjektet vil gå videre gjennom 2022, men med noe redusert fremdrift gjennom året. Samtidig understreker de at dette er et prosjekt de i utgangspunktet er positive til