Avinor må rydde opp forurensning på Evenes

Miljødirektoratet pålegger Avinor å grave opp det gamle brannøvingsfeltet og deler av en myr ved Evenes flyplass som er forurenset med miljøgifter.

Miljøgiftene er perfluorerte stoffer (PFAS) som har kommet fra brannskum ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes – og aller mest det miljøskadelige stoffet PFOS.

– Evenes lufthavn står høyt oppe på prioriteringslisten over flyplasser der PFOS-forurensning må fjernes, ikke minst fordi avrenning av miljøgifter fra Evenes har store negative konsekvenser for miljøet, på land og i vann, i nærområdet til flyplassen, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

Mattilsynet har advart mot å spise fisk fra vannet rundt Evenes fordi fisken har for høye verdier av PFOS.

I tillegg til å fjerne forurensningen må det deponeres, og Miljødirektoratet pålegger også Avinor å restaurere myra i etterkant.