Avdelingsleder Porteføljestyring

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

FirmaBærum kommune
FylkeAkershus
StedSandvika
Søknadsfrist28.04.2024

Lyst til å sette spor etter deg i viktige prosjekter?

Bærum Kommune Eiendom er en stor eiendomsbesitter, med mål om å være en av landets ledende byggherrer og et forbilde for bransjen når det gjelder ledelse, styring og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter. Vi har høye ambisjoner innen klima, miljø og bærekraft, i tillegg til at vi satser høyt på tjenesteutvikling og arkitektur. Hvert år starter vi utvikling og bygging av flere ulike typer bygg, som skoler, barnehager, brannstasjoner, idrettsanlegg og kulturarenaer; for å nevne noe. Vi vil at du skal tilføre vårt tverrfaglige miljø enda mer kompetanse og erfaring. Vi søker deg som liker ledelse, økonomi, porteføljestyring og rapportering, høy grad av samarbeid og deling av kunnskap!

Vår avdelingsleder er nå ansvarlig for hele Eiendom, og vi søker deg som skal ha ansvaret for oppfølging av alle investeringsprosjekter i Bygg og prosjekt. Vedtatt prosjektportefølje er nær 20 mrd. i pågående produksjon fordelt over ca. 150 nybygg - og rehabiliteringsprosjekter eller verdibevarende tiltak. Vi ønsker kontinuerlig forbedring av våre prosesser og strukturer for god virksomhetsstyring. Vi ønsker deg som ønsker å lede dette arbeidet fremover. Vi skal gjøre mer av det vi gjør i dag mer effektivt, og vi skal frigjøre tid til å jobbe med innovasjon og tjenesteutvikling for å nå fremtidige mål og overordnede føringer.

Du vil lede eget team (3-4 ansatte) og være del av ledergruppen i Bygg og prosjekt. Du må like personalansvar og evne å utvikle de ansatte videre for fremtidig behov. Du vil rapportere faglig til økonomiansvarlig Eiendom, men personalleder er tjenesteleder Bygg og prosjekt.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 370 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse på nær 1 000 000 kvm bygg, og ca. 150 000 kvm under utvikling. Vi har høye ambisjoner om at våre bygg skal være klimakloke og bygges/driftes kostnadseffektivt.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/jobbe-i-eiendom/

Vi forvalter store verdier på vegne av Bærums innbyggere - bli med og sett spor!

Arbeidsoppgaver

I rollen som avdelingsleder vil du ha ansvar med å sikre god rapportering fra prosjekt til linja gjennom gode rutiner og prosedyrer, gjennom aktiv deltakelse videreutvikle prosjektleder-rollen, at prosjekter planlegges, gjennomføres og styres i tråd med Bærum kommunes økonomi og investeringsreglement:

 • Personalansvar for porteføljecontrollere
 • Aktiv bidragsyter i ledergruppe Bygg og prosjekt
 • Pådriver for gjennomføring av god økonomistyring og porteføljestyring
 • Sikre at økonomioppfølging er i tråd med kommunens overordnede føringer (f.eks. Kommunal regnskapsskikk og merverdiavgiftsloven)
 • Støtte prosjekteier, avdelingsleder, tjenesteleder samt prosjektleder og prosjektøkonomer
 • Tilrettelegge og bistå prosjektleder med god metode og et godt rammeverk i utarbeidelse av usikkerhetsanalyser og styring av usikkerhet i prosjektet
 • Vedlikeholde og oppdatere kalkulasjonsverktøy/maler, benchmarktall, KOSTRA tall, KPI utvikling og vedlikehold av disse
 • Bidra med å videreutvikle styringsdialog fra prosjektleder - prosjekteier - porteføljeansvarlig
 • Aktivt bidra til opplæring i bruk av eksisterende og nye verktøy som økonomisystem, Framsikt (virksomhetsstyring), verktøy for planlegging og prosjektering av bygg- og anleggsorienterte investeringsprosjekter (ISY prosjektøkonomi, ISY time, ISY Calcus mv), Prosjektportalen (Prosjektportalen 365 er en komplett løsning for styring av prosjekter i offentlig sektor, og følger Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet) samt arbeid rundt standardisering i alt fra dokumentasjon og lagring, til utarbeidelse av kalkulasjonsmaler eller budsjetter

Kvalifikasjoner

For å lykkes bør du ha:

 • Høyere økonomisk utdanning på bachelor eller mastergradsnivå, (eks. økonom, siviløkonom, samfunnsøkonom eller industriell økonomi)
 • Erfaring fra komplekse byggeprosjekter
 • Ønskelig med minimum 7 års relevant arbeidserfaring fra bygg- og anleggsbransjen og byggeprosjekter
 • Erfaring fra fag- og/eller personalledelse innen budsjett og økonomistyring, økonomiske analyser og virksomhetsstyring
 • God kjennskap til risikovurderinger og analyser, LCC, kalkulasjon mv.

Du bør også kunne vise til:

 • Økonomiske analyser og -vurderinger av virksomheten herunder bistå prosjektmiljø med utarbeidelse og kvalitetssikring av investeringsplaner, budsjetter, prognoser og rapportering
 • Videreutvikle prosedyrer, rutiner og systemer for god økonomistyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Alle vitnemål/attester må være vedlagt søknaden

Vitnemål fra norske universiteter og høgskoler legges ved fra www.vitnemalsportalen.no , alt. sendes på epost jorgen.molvig@baerum.kommune.no

Personlige egenskaper

 • Forretningsforståelse (virksomhetsforståelse)
 • God kommunikator
 • Resultatorientert
 • Initiativtaker
 • Relasjonsbygger
 • Trives med et høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Foruten viktige og samfunnsnyttige oppgaver, får du følgende i denne rollen:
 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter hos en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • Elbil-pool og elsykler
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Bedriftsidrettslag
 • Nye og flotte arbeidslokaler i Sandvika

Kontaktinformasjon

Jørgen Molvig

Tjenesteleder Bygg og prosjekt

Telefon: +47 915 73 969

E-post: jorgen.molvig@baerum.kommune.no

Elin Hagen Jacobsen

Økonomiansvarlig Eiendom

Telefon: +47 962 31 122

E-post: elin.h.jacobsen@baerum.kommune.no

SØK STILLING

Vis flere stillinger: