Bildet er tatt under ett av tilsynene og viser mangelfull langsgående sikring. Foto: Vegtilsynet

Avdekket flere alvorlige feil ved arbeidsvarsling hos Statens vegvesen

Ved stikkprøvekontroller på i alt sju arbeidsområder i Statens vegvesen region øst, fant Vegtilsynet 36 feil ved arbeidsvarslingen - flere av dem alvorlige.

- Sikkerheten til trafikantene er ekstremt viktig, og selv om vi har fått dokumentert at byggherre har fokus på arbeidsvarsling, så viser tilsynet at det svikter likevel, sier vegfaglig rådgiver hos Vegtilsynet, Haakon Innset til Byggeindustrien.

Arbeidsvarsling, det vil si regulering og leding av trafikk trygt gjennom anleggsområder, er avgjørende for sikkerheten til både trafikanter og anleggsarbeidere.

Stikkprøver

Men tilsyn gjort av Vegtilsynet på sju arbeidsrområder i Statens vegvesen region øst, har avdekket flere alvorlige feil ved arbeidsvarslingen langs veiene.

- Vi har kjørt gjennom anleggsområdene i privatbiler som vanlige trafikanter. På den måten har vi fått dokumentert og tatt bilder av hvordan arbeidsvarslingen er ute langs veiene, sier Innset.

36 feil

Gjennomgangen viste at de mest alvorlige feilene og manglene, såkalte kategori 3-feil, gjaldt sikring og optisk leding gjennom arbeidsområdet.

Det ble til sammen avdekket seks feil i denne kategorien.

Det ble også gjort 14 funn i såkalt kategori 2, som gjelder feil og mangler ved bruk av fartsgrense, sikring og leding av myke trafikanter.

I kategori 1, den minst alvorlige, ble det avdekket 16 feil.

Dette syndes det mot

Oversikten over de to kategori 2 og 3 samlet, viste at:

• 60 prosent av feilene gjaldt forhold som ikke er tatt hensyn til i risikovurderingen.• 55 prosent av feilene gjaldt mangelfull sikring.• 45 prosent av feilene gjaldt varsling.• 35 prosent av feilene gjaldt feil bruk av fartsgrenser.• 10 prosent av feilene gjaldt mangelfull optisk leding.

Haakon Innset i Vegtilsynet blir ikke blir overrasket om situasjonen er lik andre steder i landet.

- Det er vanskelig å si, men som privatperson kjører jeg en del nordover, og jeg ser jo stort sett noe i de anleggsområdene jeg kjører gjennom, sier han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang hull i arbeidet med arbeidsvarsling er avdekket på Vegvesen-prosjekter i region øst.

Region øst besluttet allerede i 2012 å gjennomføre flere tiltak for å bedre arbeidsvarslingen i regionen.

- Selv om de fleste av tiltakene Region øst besluttet i 2012 er gjennomført, viser Vegtilsynets stikkprøver for et utvalg prosjekter i regionen at det fortsatt er for mange alvorlige feil ved arbeidsvarslingen, heter det i rapporten.

Ikke gjennomført evaluering

Ifølge Vegtilsynet viser tilsynet også at regionen ikke har gjennomført evaluering av tiltakene som ble vedtatt i 2012 for å finne ut om de har hatt effekt, og at byggherrekontrollen ikke har god nok struktur.

- På bakgrunn av dette mener Vegtilsynet at Statens vegvesen, Region øst ikke har god nok kvalitet på arbeidsvarslingen, og at regionen må gjennomføre nye tiltak for å nå målsetningen om «bedre arbeidsvarsling i Region øst», heter det i rapporten fra Vegtilsynet. 

Statens vegvesen: - Vi skal gå grundig inn i det som kommer frem

Eksempel på mangelfull optisk leding. Foto: Vegtilsynet

Statens vegvesen region øst innrømmer at de har et forbedringspotensial, og lover tiltak for å bedre sikkerheten.

- Jeg har bare fått skummet raskt gjennom rapporten, men jeg vil først og fremst si at det er veldig bra at Vegtilsynet tar en sånn gjennomgang. Vi har jobbet mye med arbeidsvarsling, og har fått god struktur på regional kontroll. Men vi ser, og som det også påpekes i rapporten, at vi har et skritt å gå når det gjelder oppfølgingen til byggeledelse ute på prosjektene, sier Kjell Seim, leder for seksjon for trafikksikkerhet og forvalting i Statens vegvesen region øst.

Var i gang

Han lover at Vegvesenet vil sette i verk tiltak for å bedre sikkerheten ved anleggsområdene.

- Vi var allerede i gang med tiltak før vi fikk rapporten, men vi er nødt til å lage en bedre struktur for bygglederne slik at de kan følge opp på en god måte, sier Seim.

Kritiserer bilistene - får kritikk selv

- Vegvesenet har selv ved flere anledninger kritisert bilister som bryter fartsgrenser og kjører risikofylt i anleggsområder. Slår det som kommer frem i rapporten tilbake på dere selv?

- Det er riktig at vi sliter med å få respekt for den skiltingen vi setter opp, men det er naturligvis viktig at også vi sørgerfor at det er riktige fartsgrenser til en hver tid. Kanskje vil det være lettere å få respekt blant bilistene om vi har enda bedre rutiner, sier Seim som understreker at rapporten også fremhever at de har gjort bra mye siden 2012.

- Men vi skal som sagt gå grundig inn i det som kommer frem, og ser på rapporten som et nyttig virkemiddel i å bli enda bedre, sier han.