Avansert brutransport i natten

Natt til fredag 4. mai ble en 334 tonn tung og 48 meter lang gang- og sykkelvegbru i betong fraktet 40-50 meter og lirket på plass med millimeterpresisjon over Harald Torps vei på Tiller i Trondheim. Hele den fasinerende operasjonen tok fem og en halv time.

Brua var jekket opp på fire store, selvgående og fjernstyrte plattformtrailere, hver med seks individuelt bevegelige akslinger. Omgitt av frosttåke i en kald mainatt, satte plattformene seg i bevegelse kl. 00.30. Sakte ble brua manøvrert over en rundkjøring på sin vei mot ventende bæresøyler. Fra svalganger og balkonger i boligblokker ved rundkjøringen, hadde mange skuelystne orkesterplass til transporten, selv om ikke alle holdt ut helt til slutt. Brua var i korrekt posisjon kl. 03.45. Utsparinger i betongbrua måtte posisjoneres nøyaktig i forhold til armeringen på toppen av bæresøylene. brukarene. Klokken 06.00 var brua ferdig jekket ned, og på plass - og alle kunne puste lettet ut.

Det er entreprenørselskapet Søbstad som har støpt brua og planlagt den 40-50 meter lange «kjøreruta» tvers over en rundkjøring, mens selve transporten og monteringen i natt ble gjennomført av spesialfirmaet Sarens AS.

Brua er støpt i veikanten, ved siden av det meget travle veikrysset (Tillerringen - Harald Torps vei ) og er en del av et større gang- og sykkelveiprosjekt i regi av byggherren Trondheim Kommune. Årsaken til at brua ikke ble støpt akkurat der den skulle stå, har blant annet vært hensynet til sikkerheten for trafikantene i den omkring tre måneder lange byggeperioden.

Torsdag ettermiddag foregikk de siste forberedelsene med oppjekking av brua fra på de fire plattformtrailerne. Lysmaster og trafikkskilt ble demontert og andre hindringer fjernet. Før transporten og monteringen startet i 00.30-tiden i natt, ble rundkjøringen stengt for all trafikk. Straks siste rutebuss hadde passert gikk startsignalet.

Med solid erfaring i å flytte objekter på flere tusen tonn, var brua på Tiller med sine 334 tonn ikke noe «tungt prosjekt» for Sarens, men like fullt et oppdrag de satte pris på å få og utføre, sier prosjektleder hos Sarens AS, Tor Arne Næss.

Sarens AS har kontor på Verdal, men er en del av det belgiske Sarens NV konsernet, som er en stor aktør innen spesialløft og spesialtransporter, nasjonalt og internasjonalt. 

– Vi har offshorevirksomheten som vår primærnæring, men får stadig flere «sivile» oppdrag onshore; slik som flytting av hus, bruer og kulverter. Det har vært viktig for oss, særlig etter «dip’en» som inntraff i oljesektoren, forteller prosjektleder Næss.