Automasjons-/elektroingeniører for industri og næringsbygg, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist31.12.2018

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste fagmiljøer innen blant annet helsebygg, flyplasser, smarte og grønne bygg og industrielle prosessanlegg? Økende etterspørsel og mange spennende oppdrag gjør at vi nå er på jakt etter flere automasjons- og elektroingeniører innen næringsbygg og industri til vårt kontor i Oslo. Vil du være med på et vinnende lag? Les mer her!

BLI MED Å UTVIKLE ET LEDENDE FAGMILJØ GJENNOM SPENNENDE PRESTISJEPROSJEKTER

COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen elektroteknikk, med 45 dyktige ingeniører i Oslo og 180 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, høyspenningsanlegg, samferdsel og industrianlegg.

I Oslo har vi spesialister innenfor områder som fornybar energi, energilagring, automatisering/ITB, belysning, nødstrøm og elektroteknisk sikring, samt sikkerhets- og ROS analyser. Vår styrke er at vi både har spesialister innenfor enkeltområder og sterke allroundere.

Nå søker vi deg som har erfaring og interesse for et eller flere av følgende områder:

 • Kompetanse og erfaring med automasjonssystemer og SD-anlegg for næringsbygg.
 • Kunnskap og erfaring på elektronisk styring og overvåking av integrerte dørlåssystemer.
 • Kompetanse og erfaring med industrielle prosessanlegg innen elektro, automasjon og styringer.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Planlegging, dimmensjonering og prosjektering av elektrotekniske anlegg, fra tidligfase til ferdigstilling.
 • Utarbeidelse av tekniske løsninger, tegninger og beskrivelser
 • Oppfølging på byggeplass og/-eller ute hos kunde
 • Prosjektledelse innenfor faget
 • Kundemøter og kundeoppfølging ifm prosjektgjennomføring

DU VERDSETTER UTVIKLING, SAMARBEID OG KVALITET I LEVERANSER

Vi er på jakt etter deg som har høyere relevant utdannelse, og som trives med oppgaver med høy faglig kompleksitet. Du har gode egenskaper når det kommer til å veilede medarbeidere, samarbeide flerfaglig, samt en god prosess- og helhetsforståelse.

Du har kompetanse og interesse innen et eller flere av disse områdene:

 • Erfaring som rådgiver
 • Erfaring fra feltarbeider, gjerne praktisk arbeid
 • Erfaring med ulike industrielle prosessanlegg og automasjonsanlegg.
 • Erfaring med automatisering/styring for næringsbygg
 • Beregning, prosjektering og dimensjonering av elektrotekniske anlegg
 • God kjennskap til relevant regelverk
 • God kjennskap til prosjekteringsprosesser og prosjektfaser
 • God tverrfaglig forståelse, spesielt for automasjon
 • Erfaring med bruk av modellering i prosjektering, som BIM (Revit, Autocad/MagiCad)
 • Kjent med verktøy som FEBDOK eller liknende

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
 • Du er initiativrik og trives med ansvar.
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 31.12.2018. Søknader behandles fortløpende.

Arbeidssted: Hasle/Løren, Oslo

Kontaktperson: Kay Hugo Nylund (Seksjonsleder), e-post: khny@cowi.com, tlf: 900 69 756.

Søk stilling

Vis flere stillinger: