Austevollsbruene

Austevollsbruene

Austevoll bruene
Sted:
Austevoll
Totalkostnad inkl mva: 350 millioner kroner
Prosjekttype: Anlegg
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Reinertsen anlegg
Rådgivere: Bruer: Statens vegvesen - Vei: Opticonsult - Assisterende prosjektleder: Multiconsult
Entreprenører og leverandører: Undervannsarbeid: Jan Egil Pettersen - Ferdig betong: Ferdigbetong Anlegg - Armering: Smith Stål - Brurekkverk: Vik Verk - Støpeasfalt: NCC Roads - Grunnarbeider vei: Stensland & Tyssøy - Spennarmering: KB Spennteknikk - Kjerneboring: Entreprenørservice

De to fritt-frambygg bruene Austevollsbrua og Storholmbrua på Rv. 546 i Austevoll i Hordaland binder Hundvåkøy og Storekalsøy til Huftarøy, der kommunesenteret Storebø ligger.

Bruene ble offisielt tatt i bruk 17. november, og da fikk de 750 innbyggerne på Hundvåkøy og Storekalsøy fast forbindelse til Huftarøy, og dermed til store deler av kommunen. Dette vil bety mye for både privatpersoner og næringsliv. Det finnes fra før tre fritt-frambygg bruer i kommunen.

Fritt-frambygg prinsippet
Prosjektleder Tor Arne Thorsen i Statens vegvesen forteller at både Austevollsbrua og Storholmbrua er spennarmerte betongbjelkebruer bygd etter
fritt-frambygg prinsippet. - Det er sjelden at det blir bygget to så store FFB-bruer samtidig i samme kontrakt.

Austevollsbrua er 460 meter, og har et hovedspenn på 233 meter. Den har to pilarer med fundamenter som ligger på minus 26 og minus 20 meter. Brua har en seilingshøyde på 28 meter. I midten av hovedspennet er det brukt lettbetong. Før kobling til hjelpepilar var T'en 160 meter uten noen understøttelse.

Senkekassene til denne brua har 50 centimeter tykke vegger. Den ene senkekassen er 26 meter høy, den andre 20 meter. Kassene ble løftet ut på sjøen med en sjølekter når de var ti meter høye. Da veide de 900 tonn.

Storholmbrua er 439 meter lang, og har to hovedspenn på 172 og 160 meter. Brua har en senkekasse, som står på minus 37 meter. Seilingshøyden er 18 meter. I spennet på 172 meter er det brukt lettbetong i de midterste 71 meterne.

Fritt-fram vogner
Bruene er bygd med fritt-fram vogner. Vognene ble kjørt fram, vegger og bunnplate armeres, innerforskaling trekkes fram, og bunnplate og vegger ble støpt. Deretter ble dekket armert og støpt. Etter herding ble spennarmeringen spent opp, og vognene flyttet fem meter fram for neste støp. Tverrsnittet på kragarmene ble gradvis avtrappet jo lenger ut man kom.

Thorsen sier at det mest spesielle med prosjektet er at fundamentet for senkekassen til Storholmbrua ligger meget dypt. - Senkekassen til denne brua er fundamentert på 37 meters dyp. Jeg vet ikke om andre fritt-frambygg bruer som er fundamentert så dypt.

Tøft vær
Vi har ikke klima på Vestlandet, vi har vær. Og Austevoll har med sin plassering i havgapet mer vær enn mange andre steder. Thorsen bekrefter at været var en utfordring. - Vi ligger jo langt ute mot havet, og vinden kan til tider være kraftig.

Anleggsleder Ole Grindhagen i Reinertsen Anlegg sier at selskapets største utfordringer i dette prosjektet har vært fundamenteringen på sjøbunnen for Storholmbrua og vær og vind. - Vi rensket bunnen på minus 40 meter. Fundamentet står på minus 36,5 meter.

350 millioner kroner
Anleggsarbeidet startet høsten 2004, og ble utført i to entrepriser. Den første entreprisen omfattet anleggsvei på Huftarøy fram til Indreholmen, og ble utført av Stensland & Tyssøy AS. Den andre entreprisen omfatter bruene og resten av veibyggingen. Det er Reinertsen Anlegg AS som har denne entreprisen. Bruene er prosjektert av Statens vegvesen, mens veiene er prosjektert av Opticonsult AS.

Prosjektet har en samlet kostnad på 350 millioner 2007-kroner. Prognosen for oppjustert forbrukstall viser 350 millioner kroner, og treffer akkurat. 190 millioner kroner er finansiert med bompenger. Resten finansieres med statlige bevilgninger, lokale tilskudd og midler med fra ordningen med alternativ bruk av innsparte fergetilskudd.

Tekst og foto: Ole Harald Dale