De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. Illustrasjonsfoto. Foto: Lars Skjegstad/Forsvaret
De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. Illustrasjonsfoto. Foto: Lars Skjegstad/Forsvaret

Austad bygger vei til radaranlegg

Inderøy-selskapet Austad maskinstasjon AS har fått oppdraget med å bygge vei til de planlagte radaranleggene i Lensvik og Namdalseid.

Kontraktene har en samlet verdi på 20 millioner kroner, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

Forsvarsbygg skal bygge vei til de planlagte radaranleggene på Hestgrovheia og Øyensskavlen, i henholdsvis Lensvik og Namdalseid. Veiarbeidet har planlagt oppstart sent vår/sommer, og er planlagt ferdig høsten 2023.

- Disse kontraktsinngåelsene for vei er første steg i byggearbeidet for nye radaranlegg i Trøndelag, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg i meldingen.

-Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt næringsliv og er glade for å få Austad maskinstasjon AS med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, legger han til.

Kontrakten for Lensvik omfatter opprustning av cirka 4,2 kilometer av den eksisterende Herdalsvegen, samt bygging av cirka 4,1 kilomdter ny vei med teknisk grøft. I Namdalseid omfatter kontrakten opprustning av cirka 5,7 kilometer av den allerede eksisterende Øyensskavlvegen, samt bygging av cirka 800 meter ny vei med teknisk grøft, skriver byggherren.