Utøya sett fra Utvika. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

AUF ber om byggetillatelse på Utøya

AUF har søkt Hole kommune om tillatelse til å komme i gang med bygging på Utøya.

Blakstad Haffner Arkitekter som har sendt inn søknaden på vegne av AUF. Det søkes om tillatelse til oppføring av ny bygningsmasse og riving av deler av kafébygningen på øya.

Nabovarsling har imidlertid gitt én klage på søknaden, skriver Ringerikes Blad. Klageren mener blant annet at ny bebyggelse i strandsonen hindrer tilgjengeligheten for allmennheten, og at byggingen vil gi uforholdsmessig mye støy og forurensing.

Den nye bygningsmassen skal ifølge arkitektene bli en liten landsby med små møteplasser, gater, bytorg og et klokketårn sentralt på øya. Landsbyen skal bestå av flere små enheter, som «til sammen utgjør et fellesskap og skal bli et tydelig symbol på samhold og mangfold». Nybyggene plasseres kun delvis på samme område som kafébygningen befinner seg på i dag.

Det er kun deler av kafébygningen som ikke er direkte berørt av terroren 22. juli 2011, som skal rives.