Oslo kommune bevilget penger til Ruseløkka skole allerede i 2015, men byggestart kom først i 2019. Denne høsten ble det endelig skolestart på nye Ruseløkka skole.
Oslo kommune bevilget penger til Ruseløkka skole allerede i 2015, men byggestart kom først i 2019. Denne høsten ble det endelig skolestart på nye Ruseløkka skole.

Åtte av ti Oslo-skoler det neste tiåret ligger an til å bli forsinket

I en gjennomgang av Oslos høringsforslag til ny skolebehovsplan i mai avdekket Aftenposten at over 80 prosent av vedtatte prosjekter i Oslo er forsinket. Denne høsten legger byrådet frem sin plan for de neste ti årene med skoleutbygging i hovedstaden.