Åsveien skole og idrettshall

På det som er en sterk kandidat til «beste tomta i byen», troner nye Åsveien skole og idrettshall på Byåsen i Trondheim, og nyskolen er en av Norges mest klimavennlige. Åsveien skole er et pilotprosjekt, og Trondheims første, i programmet «Framtidens Bygg». Skolen er bygget som passivhus og har fått energimerke A, med god margin.

Fakta

Sted: Trondheim
Prosjekttype:
Undervisningsbygg og idrettsbygg
Areal: 11.011 kvm (Skole: 8.593 kvm. Idrettshall 2.418 kvm)
Kontraktssum inkl. mva:
269 millioner kroner
Totale prosjektkostnader:
Ca. 400 millioner kroner
Byggherre/prosjektledelse: Trondheim kommune
Ass. prosjektledelse: Optiman
Prosjekteringsledelse: Faveo
Totalentreprenør:
Betonmast Trøndelag
Arkitekt: Eggen Arkitekter
Landskapsarkitekt: Løvetanna
Rådgivere: Bygg, brann, akustikk, energi, miljø og VA: Cowi l Geo: Multiconsult l Elektro: Vintervoll l VVS-rør: Sweco l VVS-ventilasjon:
Asplan Viak l Vei: Vianova
Underentreprenører/leverandører: Isolering: Isoenergi Midt-Norge
l Elektro: Vintervoll l Ventilasjon: Hamstad l VVS: K Lund l Automatikk: Johnson Controls l Grunn- og utomhus: Ottar Augdal l Plasstøpt betong: Spennarmering l Prefab betong: Contiga l Massivtreelementer og limtrekonstruksjoner: Splitkon l Innertak: Lett-tak systemer l Heis: Heisplan l Glass/alu: R. Daaland l Sportsgulv: Gulv og takteknikk l Maling og gulvbelegg: Brøttemsmo & Lervik l Mur og flis: Trondheim Murservice l Elementspilevegger: Otretek l Taktekking: Protan Tak Trondheim l Trapper/rekkverk: Midthaug l Solskjerming: Vental l Blikkenslager: RD Blikk & Ventilasjon l Systemhimlinger: Tecmo l Branntetting: RH Prosjekt l Betongsaging: SR Betongboring l Vinduer: Nordvestvinduet l Dører: Tore Ligaard l Termografering og trykktesting: Omega Termografering

– En framtidsrettet skole, såvel med tanke på primærfunksjonen, som i forhold til nærområde og ikke minst klima og miljø, fastslår en meget tilfreds rektor Stein Wasmuth.
Stor grad av bruker-
involvering gjennom hele prosjektet har resultert i en skole som både lærere og elever setter stor pris på.
– Det ligger betydelig motivasjon og inspirasjon i å kunne ta i bruk et bygg som dette. Vi har bare vært i drift i noen uker, men første-inntrykket er veldig bra. Ting fungerer og skolen oppfyller selv de store forventningene vi hadde. Vi er kjempe-
fornøyde, sier rektor Wasmuth.
Elevene tok i bruk nyskolen etter vinterferien, 3. mars. Skolen er tegnet av Eggen Arkitekter AS og satt opp i en totalentreprise av Betonmast Trøndelag.

Miljøfokus
Som pilotprosjekt innen Framtidens Bygg er forutsetningen at nye Åsveien skole skal halvere utslippene av klimagasser i forhold til tilsvarende bygg. Viktigste bidragsytere til det, er valg av bygningsmaterialer, energibruk og transportløsninger. For nye Åsveien skole er klimagassutslippene beregnet til 13,9 kilo CO2-ekvivalenter pr kvm/år.
– For oss som entreprenør har klimaprofilen særlig betydd fokus på klimagassutslipp gjennom materialbruk, forteller prosjektleder Tore Hinsverk i Betonmast Trøndelag. Samlet viser prosjektet at det er oppnådd 37 prosent reduksjon av klimagassutslipp i forhold til Fremtidens Byggs referansebygg, opplyser Hinsverk.
Entreprisen omfattet ikke riving av den gamle skolen. Betonmast Trøndelag startet arbeidet på en tilnærmet ryddet tomt, men gjennomførte som forutsatt utstrakt gjenbruk av ren masse fra gammelskolen, Atskillige kubikk gammel tegl og betong er brukt som fyllmasse på tomta i stedet for å bli transportert vekk.
Grunnforholdene var greie; man nådde som ventet litt fjell som måtte sprenges.
Miljøfokuset er også godt synlig utenfra. Et langt regnbed skal gjennom kombinasjon av beplantning og vannspeil bidra til forsinkelse i vannavløpet fra tak og uteområder. Slik regnbedet er utformet, vil det også fungere som «utsmykning» av utearealet/ skolegården og være et sentralt element i hvordan skoleanlegget presenterer seg fra «smørsiden» mot sør. Uteområdene skal ferdigstilles innen utgangen av mai.
– Samarbeidet med byggherre har vært enestående, mener prosjektleder Hinsverk. Byggherre har vært tett på prosjektet fra dag én, og bidratt i prosessen. Også samarbeidet med arkitektene har vært godt. Jeg opplever at vi har dratt i samme retning, tatt ting underveis, og det har vært lite å justere i etterkant. Brukerne ser ut til å være tilfredse, konstaterer Tore Hinsverk når han ser elever strømme ut av klasserommene og ut til friminutt i skolegården(e) hvor det er flere soner med leke/ aktivitetsapparater tilpasset de ulike klassetrinn. På den ytre endeveggen av idrettshallen er det laget klatrevegg. Der er det også en utendørs basketballbane. På prosjektets riggområde skal det bygges en 7'er fotballbane.

Langstrakt
Selv om skolebygget på det meste er fire etasjer høyt, ruver det takket være en terreng/høydeforskjell på 17 meter, overraskende lite og glir godt inn i omgivelsene. Skolen er bygget langs en øst/vest-akse med ikke mindre enn ca. 110 meters fasadelengde. Fasaden er i hovedsak stående panel med ubehandlet malmfuru, med mindre felt av kebony-panel. Utvendige trapper og svalganger bidrar til ekstra visuelt liv.
Hovedinngangen er sørvendt, med stor glassflate. Inngangsfasaden er preget av en kraftig, men samtidig luftig, utvendig «screen» av horisontalt skråstilte trespiler som skal fange opp solen den delen av året den står høyest.
I bærekonstruksjonen er det brukt både betong, stål, limtre og massivt tre – mange aktører og et puslespill å sy sammen. Ytterveggene er reist med splittet stenderverk med innblåst 30 cm isolasjon; en Betonmast-oppfinnelse som bryter kuldegjennomgang. Taket er bygget med lett-takelementer, med 45 cm isolasjon.
Innvendig er det mye pigmentert furu spilepanel, med gunstig akustisk virkning. Det er også brukt mye massivt tre i tillegg til betong og gips. Himlinger er tresementplater med isolasjon på baksiden for å forsterke «tre-inntrykket».

Skole og ressurssenter
Åsveien skole er en barneskole (1-7) for 90 elever pr. trinn. Samlet elevtall er 630. I tillegg er skolen senter for 20 elever med autismediagnose. Samtidig fungerer skolen som et byomfattende ressurssenter for elever med diagnose innenfor autismespekteret. Autismesenteret ligger i skolens østfløy hvor også de tre laveste klassetrinnene i barneskolen holder til.
Administrasjon og lærerkontorer er samlet i del (bygg B) av skolen som aula, kantine, spesialrom og øverste klassetrinn.
Hvert skoletrinns klasserom er organisert omkring egne felles/vrimleareal. Skolen er hverken «åpen» eller «lukket», men såkalt «fleksibel» hvor to og to klasserom er skilt med en skyvevegg.
Den nye skolen er et flerbruksbygg og skal fungere som nærmiljøsenter. Skolens aula har plass til ca 250 i et amfi. Når (scene) gulvet foran amfiet ikke er i bruk til andre ting, er det en del av det tilstøtende kantineområdet. Også enkelte møterom og skolens kunst- og håndverksrom skal kunne benyttes på ettermiddags- og kveldstid. Foruten idrett, korps og foreninger, vil byens kulturskole ha undervisning på skolen. Skoleanlegget vil i praksis fungere som et nytt kultursenter på Byåsen både på kveldstid gjennom uka, og i helgene.
Idrettshallen rommer en full håndballbane på langs, og tre basketbaner på tvers. I tillegg er gulvet merket for en rekke andre idretter. Det er også en liten tribune, selv om hallen primært er bygget som treningshall.
Uten at det direkte har noe med byggeprosjektet å gjøre, er det umulig å forlate Åsveien skole uten å nevne den kunstneriske utsmykningen. Gjennom donasjoner og bevisste innkjøp gjennom mange tiår har Åsveien skole (som er 100 år gammel) bygget opp en imponerende kunstsamling som nå virkelig kommer til heder og verdighet. I korridorer, møterom og på vegger i mange fellesareal henger malerier og grafikk som gjør skolen til et lokalt kunstgalleri.


Flere prosjekter