Åstorget, trinn 2

Åstorget, trinn 2

Fakta

Sted: Ås
Prosjekttype: Nybygg boliger
BTA: 2.400 kvm
Byggherre: Åstorget Bolig
Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør
Kontraktsum eks mva:
54 millioner kroner
Arkitekt: Bas Arkitekter
Rådgivere: RIB: Bright l RIV: Askim & Mysen Rør l RIE: HS Elektro l RIBr: ÅF Infrastruktur l RIGeo: Albert Ølnes l RIAku: Brekke & Strand
Underentreprenører/leverandører: Prefab: Kynningsrud Prefab l Tak-
tekking: Icopal Tak l Maler: Henry Hansen & Søn l Branntetting:
Firesafe l Trapper/rekkverk: Sagstuen l Mur/flis: Veidekke Entreprenør l Blikkenslager: Rune Kiserud l Lås/ beslag: Lås & Sikring l Rør og ventilasjon: Askim & Mysen Rør l Elektro: HS Elektro l Innerdører: Swedoor l Glassdører: Glassolutions l Vinduer: NorDan l Parkett: Bo Andren l Spunt/ peling: Kynningsrud Fundamentering l Fast innredning: Sigdal / Ski Bygg l Grunnarbeid/ utomhus: Morten Gultvedt Entreprenør l Badekabiner: Part l Gulvsparkling: Aker Byggteknikk l Byggevarer: Optimera

Med hyppig togforbindelse til Oslo og et universitet i vekst har det de siste årene vært høy byggeaktivitet i kommunen sør i Akershus. Veidekke Entreprenør har hatt mye å gjøre i vekstområdet, og nå er andre trinn av det sentrale boligprosjektet Åstorget ferdig og 31 boligkjøpere flyttet nylig inn i den fem etasjer store blokka.

Byggherre på prosjektet er Åstorget Bolig, og bak selskapsnavnet skjuler Veidekke Eiendom (50 prosent) og Urbanium (50 prosent) seg.

– Dette er et ålreit område å bygge i. Vi har naturlig nok jobbet mye for Veidekke Eiendom, men også for Urbanium. Så vi kjenner hverandre godt, og vet hvilke forventninger de har, sier prosjektleder Per Brevik i Veidekke Entreprenør.

Lyst og sentralt
Åstorget skal etter neste byggetrinn bestå av tre boligblokker. Den første var på fire etasjer og 24 leiligheter.

Bygget som nå er ferdig er en etasje høyere med 31 enheter, mens det siste vil bli på seks etasjer og med like mange leiligheter som det som nå er ferdig.

Beliggenheten har nok vært med på å gjøre prosjektet populært. Eiendommen ligger svært sentralt mellom Drøbakveien og Rådhusplassen, med kort avstand til butikker og jernbane-
stasjon.

Det er arkitekt Arne Bergdal i BAS Arkitekter som har tegnet Åstorget. Foruten beliggenheten har lysforholdene vært viktig.

– Bygningene ligger gruppert slik at hver enkelt bygning har gode solforhold og felles uteplasser. Bygningene er gjennomført med en helhetlig fasadeoppbygging med en blanding av tegl, plater og tre slik at det står godt til hverandre som en helhet.

Trinnene har forskjellig høyde som trapper opp mot nord for å få best mulig solforhold. Gjennomgående er det store, praktiske balkonger som er godt skjermet i forhold til hverandre, sier Bergdal til Byggeindustrien.

Selve leilighetene er lyse og fremstår som luftige. Alle enheter har fått enten vestvendt balkong eller terrasse. Mellom de to trinnene er det et trivelig uteområde med eget lekeområde. Alle leiligheter har fått sin egen utebod, og disse fungerer også som støyskjerming mot Drøbaksveien.

Leilighetene har fått en moderne og praktisk planløsning, og spenner fra 43 til 118 kvadratmeter. Det er lagt vekt på lyse tak, vegger, parkett og bad. Avstanden mellom de to trinnene gjør også at prosjektet fremstår som luftig. Samtlige etasjer inkludert garasjeanlegget som går under begge byggetrinnene, har adkomst via heis.

Gjentagelseseffekt
Veidekke startet arbeidet på dette byggetrinnet i november 2014, og hadde overlevering 13 måneder senere.

– Prosjektet er bygget tradisjonelt med prefabrikkerte elementer. Med bindingsverk bygget av våre egne tømrere og forblendet tegl murt av egne murere. Det er også kledd med trepanel. Vi har sparklet opp gulvene med innstøpte varmerør, forteller Bjerke.

Det var ikke vanskelig å velge fjernvarme til prosjektet. På universitetsområdet til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), som ligger like ved prosjektet, har Statkraft en stor varmesentral.

– Møtte dere på noen utfordringer i trinn to?

– Nei, du kan si vi hadde øvet oss inn på trinn en. Det er samme arkitekt og i det store og hele de samme aktørene som har bygget begge byggene, svarer prosjektlederen.

– Vi luket ut innkjøringsproblemene basert på erfaringer fra trinn en, og det blir alltid mer strømlinjeformet på byggetrinn to. Vi etablerer jo en liten bedrift til hvert prosjekt, og når du er heldig får du flere trinn og en gjentagelseseffekt, legger Bjerke til.

Nå venter Veidekke på klarsignal til det tredje og siste byggetrinnet på Åstorget, og i likhet med de to første trinnene har det vært stor interesse for å kjøpe i det sentrale prosjektet.

Ås i utvikling
For det er ingen tvil om at Ås er i rivende utvikling, og at Veidekke har satt sitt preg på den voksende universitetskommunen.

– Veidekke har hatt distriktskontor her i veldig mange år. Det er et område som er i vekst, og alle tror at det blir mer utbygging og boligutbygging i området her, sier Bjerke.
Han understreker at plasseringen mellom E6 og jernbanen og et stort universitet gir stor tilgang på både studenter og arbeidsplasser. Det er også forventet at Follobanen, som vil korte ned avstanden til hovedstaden ytterligere, vil gi området enda et løft.

– Dette er og vil bli et attraktivt boområde for folk med arbeidsplasser mer sentralt, og som tar toget inn til byen. Allerede nå er det slik at hvis toget ikke er fullt når det kommer til Ås, så er det i hvert fall fullt når det drar herfra, sier han.

Bjerke tar seg også tid til å rose Ås kommune, som han synes har vært veldig smidige i forhold til prosjektet. Blant annet har Veidekke hatt en tett dialog med kommunen om en mye brukt gangvei som passerer rett forbi byggeplassen.

– Hvis det har vært spesielle ting, så har vi stengt veien i samråd med Ås kommune. Dette har kun skjedd unntaksvis som for eksempel da vi gjennomførte pelearbeidene. Da krever vi en viss sikkerhetsavstand, men ellers har det vært nok gjerder til å holde trafikken unna, forklarer Veidekke-mannen.


Flere prosjekter