SAMARBEID: Marie Drange, leder i Madaster og Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft og samfunn i Aspelin Ramm Eiendom. Foto: Ellen Høvik

SAMARBEID: Marie Drange, leder i Madaster og Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft og samfunn i Aspelin Ramm Eiendom. Foto: Ellen Høvik

Aspelin Ramm inngår ombruks-partnerskap

Aspelin Ramm blir med i Madasters pionerprogram for økt sirkularitet i byggenæringen.

– Vårt mål er å alltid bygge med lavest mulig klimafotavtrykk, i tråd med 1,5-gradersmålet. Sirkulærøkonomi er et viktig verktøy for at vi skal lykkes. Med Madaster får vi forhåpentligvis rapportert status på sirkularitet og karbonutslipp i èn løsning, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft og samfunn i Aspelin Ramm Eiendom, i en pressemelding.

Aspelin Ramm ble tidlig med i Grønn Byggallianse, de har vunnet Enova-pris og sertifiserer sine eiendommer i henhold til BREEAM.

Dahlgren opplyser at de vektlegger sirkulærøkonomi spesielt fordi det berører mange av klima- og miljøutfordringene i byggenæringen som ressurseffektivitet, ombruk og avfall.

– Sirkulærøkonomi gir oss en bred tilnærming til bærekraft, der mange ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Digitalisering og innsikt gjennom denne digitale plattformen vil kunne styrke våre sirkulære resultater, sier Dahlgren.

Aspelin Ramm har blant annet bygget ut Vulkan-området og står bak Oslos første boligblokk i massivtre. Nå vil de benytte ombruksplattformen når de skal videreutvikle Vulkan, på Nye Broverkstedet, som er et spesialbygg rettet mot idrett og kultur.

– Nå ser vi på muligheter for å tenke nytt om dette bygget og denne tomta. Lykkes vi er målet blant annet å snu innsiden ut, og inkludere dette yrende livet i bylivet, sier Dahlgren.

Han forteller at eiendomsutvikleren har høye ambisjoner på bærekraft i dette prosjektet.

– Vi vil blant annet på samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) om muligheter for å styrke det økologiske mangfoldet i og mot Akerselva, og vi har ambisjoner om ombruk. Vi ser for eksempel at det er mye stål som vi vil utrede og nyttiggjøre oss av. En annen mulighet er hulldekkene i bygget. Det er store ombruksmål i dette første prosjektet, sier Dahlgren.

Daglig leder Marie Drange i Madaster er glad for å få med eiendomsutvikleren med i pionerprogrammet.

– Aspelin Ramm er veldig fremoverlent. Det er viktig i dag hvor omstillingen til det grønne skiftet er i gang, sier hun.