Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen
Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen

Aspelin Ramm inn i utviklingen av Campus Ullevål

Norges Geotekniske Institutt (NGI) inngår partnerskap med Aspelin Ramm i utviklingen av Campus Ullevål. Forskningssenteret er et av de første prosjektene i Oslo Science City.

Campus Ullevål blir en forskningsnode for klima, energi, miljø og geofag med 1.500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

– Aspelin Ramm tilfører prosjektet en svært god kompetanse på eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. De vil være en solid og langsiktig partner for oss. De deler vår visjon om å bygge Campus Ullevål som et innovativt senter for forskning og næringsliv, og er et viktig bidrag inn i Oslo Science City, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI, i en pressemelding.

Del av byutviklingsprosjekt

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av Campus Ullevål.

– Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Vi gleder oss til samarbeidet med NGI, og ser frem til å utveksle kompetanse og erfaringer gjennom denne spennende satsingen, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm i pressemeldingen.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

NGI skal blant annet bruke oppføringen og byggeperioden til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt. NIVA skal forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av bygget og i området rundt.

– Forskningen vil gi verdifull innsikt til fremtidige prosjekter i tettbebygde strøk, sier Andresen.

Campus Ullevål skal stå ferdig i 2025.