ASKO Oslofjord

Foto: ASKO OslofjordASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: ASKO OslofjordASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: ASKO OslofjordASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienASKO Oslofjord i Sande, 16.3.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Miljø og energi har stått sentralt når byggingen av ASKOs nye helautomatiserte plukklager i Sande nå går inn i slutt-fasen. Det cirka 55.000 kvadratmeter store regionslageret har som mål å være det første lagerbygget iverden som oppnår BREEAM-NOR Outstanding.

Fakta

Sted: Sande

Prosjekttype: Helautomatisert plukklager

Bruttoareal: cirka 54.00 kvadratmeter

Byggherre: Asko Oslofjord AS

Byggherrens prosjekteringsleder: Jan Krogstad

Entrepriseform: Delte entrepriser

Miljøambisjon: BREEAM-NOR Outstanding

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

LARK: Rambøll Norge

Rådgivere: Itech l Rambøll Norge l EM Teknikk l Multiconsult l Norconsult l Sivilingeniør Albert Ølnes l PiDs l Bright Råd-givende Ingeniører l BW Sprinkler l Dovre l Sweco l Akustikk Konsult l VA Consult l Carl Gustav Solutions l ENØK-senteret

Underentreprenører og leverandører: Kjeldaas l Thunberg Entreprenør l Catos Betongsaging l Tiller Vimek l Fagprosjekt l SafeExit l Hörmann Norge l Oslo Storkjøkkensenter l Tapet og Malerkompaniet l Assemblin l Bryn Byggklima l Johnson Controls l Aqua-Tech l Jamo-Tek l PowerTech l Abicon l FuSen l Stanley Security l ThyssenKrupp l Allsikring l Tømrermester Fredrik Næss l H- Glass l Jet Bramo l Norsk Lagerstandard l HD Solskjerming l Daloc l T. Asbjørnsen l Nytrapp.no l Byggimpuls l Gunnebo l Kjell Foss l RK Mur l Teien Sag og Høvleri l Contiga l Moss Isolasjonsservice l SSI Schäfer l TKS Bygg l Solenergi FUSen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye regionslageret skal betjene om lag 300 av NorgesGruppens dagligvare-forretninger i store deler av Viken, nordøstre del av Telemark og nordre del av Vestfold. ASKO holder i dag til på Lierstranda, i et anlegg som er for lite, på en tomt der det ikke var mulig med en ytterligere utvidelse.

Det er rift etter store næringstomter i aksen mellom Sør- og Østlandet.
– Da vi søkte etter et nytt sted å plassere regionslagerets lokasjoner var det langs livsnerven vår – E18 – mellom Asker og Horten. Det var ikke mange tilbydere, men dette var den beste og mest tilgjengelige vi kunne finne, sier direktør Knut-Andreas Kran i ASKO Oslofjord AS.

Krevde enorme grunnarbeider

Ut i fra beliggenhet og logistikk er den 140 mål store tomta svært gunstig; rundt 40 minutter fra Oslo, og to-tre minutter fra avkjøringen på E18. Men det var også en steinrøys av en bergtomt, som klamret seg fast i åssiden overfor tettstedet Sande.

Opparbeidingen av tomta tok til i 2017, og innebar at 300.000 kubikkmeter fjell ble sprengt ut og gjenbrukt til planering av tomta. 3.200 meter med vann og avløp er etablert, og 2.900 meter med kabelgrøfter er gravd ut. 36.000 kvadratmeter av uteområdene, med tilstrekkelige snu- og vendesirkler for lastebiler, er blitt asfaltert.

– I tillegg er det kjørt bort 500.000 faste løsmasser til deponi. Vi rensket ned til fjell, fylte på med steinmasser og komprimerte, slik at bygget står støtt. Det er avgjørende for automasjonsanlegget at det ikke oppstår setninger, forteller prosjektdirektør i Asko Norge Konsern, Olav Johnsen, som også har vært prosjektleder for utbyggingen. Det må nevnes at prosjektet også inkluderte at 1,4 kilometer av riksveien måtte legges om.

Fikk miljøpris

– Jo, det hadde vært vesentlig enklere å bygge ute på et jorde. Men denne tomta var hverken dyrket eller dyrkbar. I ASKO ønsker vi å være klimanøytrale og bærekraftige, og vil derfor at miljøpåvirkningen vår skal være så liten som mulig, understreker Kran.

Det bevisste valget av tomt på en fjellgrunn som ikke beslaglegger verdifull matjord, falt om ikke i god jord, så ble avgjørelsen i hvert fall tatt svært godt imot. Ikke minst av foreningen Vestfold Jordvern, som tildelte ASKO Oslofjord Årets Jordvernpris 2020.

Det var tidlig et mål om å oppnå den høyeste miljøsertifiseringen for ASKO Oslofjord. – Totalt i Norge er det seks bygg som har oppnådd BREEAM-NOR Outstanding. Vi har allerede oppnådd det for designfasen. Men ASKO Oslofjord ligger an til å bli det første lagerbygg i verden i den miljøklassen, opplyser Johnsen.

Bærekraftige tiltak

De bærekraftige tiltakene handler blant annet om avfallshåndtering i byggeperioden, gjenvinning av varmeproduksjonen i kjølelageret til resten av bygningsmassen, bærekraftige materialvalg, lavkarbonbetong, minimering av støv- og støybelastninger og behovsstyrt ventilasjon. Ikke minst er egenproduksjon av energi en viktig faktor. Takflatene deles av sedumdekke og solcellepaneler.

– Sedumflatene på taket utgjør 5.000 kvadratmeter. Her har vi også 13.200 kvadratmeter med solceller, som gir et sted mellom 1,6 og 2 gigawatt per år. Det utgjør cirka 20 prosent av forbruket som kreves til drift av automasjonsanlegget. Den resterende energien hentes fra vindkraftanlegg i Rogaland og på Lista, sier Kran.

Anlegget består av flere sammenhengende bygg, alle med egne definerte funksjoner. Som et viktig brannforebyggende tiltak er det etablert en fem meter dyp kulvert, som er fire meter bred, og som går i en L-form under bygningsmassen. – Ved en eventuell brann, trenger ikke alle systemene å bli påvirket, siden alle tekniske installasjoner og hovedføringsveier ligger skjult i en kjeller, sier Johnsen.

Regionslageret er bygget for å kunne håndtere tørr-, kjøle- og frysevarer. Tyske SSI Schäfer står for levering av det helautomatiserte anlegget. Det omfatter både et lager for helpaller, et brettlager med navetter, et anlegg for automatisk depalletering og palletering og et helpall-lager i frysedelen, og et brettlager med FLEXI Shuttle-system og plukkroboter.

– I andre etasje er det et monorail-system som håndterer leverandør-paller. Det leverer også ferdigproduserte paller, det vil si paller som er ferdig pakket, ut ifra den bestemte dagligvareforretningens bestilling. Det er selve blod-åren i systemet vårt, forklarer Kran.

I moderne automasjonssystemer i logistikkanlegg er et viktig premiss solide og plane gulvflater med strenge krav til setningsstabilitet. Det fiberarmerte gulvet tilfredsstiller kravene til en langtidssetning på én millimeter på to meter.

– Selv om vi etablerte bygget først, så er automasjonsanlegget premissgiveren. Anlegget definerer bygningskroppen. Det var utfordrende å holde fremdriften på bygget i forhold til automasjonsanlegget som skulle inn, men også å få automasjonsanlegget ferdig før endelig oppstart, som skjer i løpet av året, sier Kran.

Smittesituasjonen rundt Covid- 19, ble krevende med tanke på fremdrift og utenlandske fagarbeidere og teknikere som har blitt pålagt karantenerestriksjoner. Det har vært opptil 300 personer samtidig på byggeplassen i de mest hektiske periodene. I alt har 1.000 personer vært innregistrert. Det ble satt i gang en rekke preventive tiltak. Flere spisebrakker, måltider til forskjellige tider og hygienerutiner.

– Alle regler og myndighetskrav har blitt fulgt, og det har heller ikke vært noen smitteutbrudd knyttet til byggeplassen, slår Johnsen fast.

Den opprinnelige målsettingen var en totalentreprise, men ASKO Oslofjord valgte i stedet å kjøre prosjektet med delte entrepriser.

– Det omfatter 40 entrepriser, som vi innad i ASKO ikke er dimensjonert for. Derfor er en sterk og god fagkompetanse i teamet viktig. Vi har hatt en prosjekteringsleder og et team bestående av byggeledere for de forskjellige fagene. I tillegg fikk vi en veldig bra fremdrift og gode relasjoner i et godt samarbeid med entreprenørene, sier Johnsen.

– ASKO Oslofjord er bygget med en overkapasitet. Veksten på Østlandet skal tas her, da skal det ikke være nødvendig å bygge ut de andre lagrene vi har, avslutter Kran.